Dosyć słów, teraz czyny!

– Nie wystarczą nam obietnice i słowa – mówią organizatorzy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. – Politycy i polityczki, patrzymy Wam na ręce! Kryzys klimatyczny musi być priorytetem parlamentu, bez względu na jego skład – oczekujemy zdecydowanych działań! – podkreślają. Swoje postulaty  przedstawią w najbliższy piątek na świdnickim Rynku.

Polska jest jednym z największych trucicieli w Europie, a mimo to nadal nie ma wystarczająco ambitnych planów na wyzerowanie (netto) emisji gazów cieplarnianych. – Tydzień po proteście, 6 grudnia, odbędzie się kolejny szczyt – COP25 w Madrycie, jednak co z tego, że podpisywane będą coraz to nowe umowy międzynarodowe, jeżeli zawarte w nich ustalenia nie będą realizowane? – pyta świdnicka młodzież. – W jednym z podpisanych postulatów rząd zobowiązał się do prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o stanowisko nauki, które mówi jasno – konieczne jest osiągnięcie przez wszystkie kraje świata neutralności klimatycznej do 2050 roku.  Data strajku zbiega się też z dniem wielkich wyprzedaży w sklepach – Black Friday. Ponieważ masowa produkcja przemysłowa przyczynia się do emisji dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, ten dzień jest symbolem destrukcyjnej działalności człowieka. – Odmówienie udziału w tym dniu nie rozwiąże kryzysu, z którym się mierzymy. Potrzebne są zmiany na poziomie systemowym, dlatego najlepsze, co możecie zrobić, to przyjść na protest – apelują organizatorzy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. – Nie pozwólmy im zapomnieć, że tu jesteśmy! Nasza przyszłość  jest zagrożona!  Oczekujemy działań! Sprawiedliwość klimatyczna musi być priorytetem, naszego rządu i nas wszystkich!- zaznaczają. Wszystkie osoby, które chcą wysłuchać młodzieży i zapoznać się z ich postulatami zapraszamy w piątek, 29 listopada, na świdnicki Rynek (przy wejściu do teatru) o godzinie 13:00.

O co walczy młodzież? Przedstawiamy ich postulaty:
1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.
2. Wzywamy parlament polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego.
Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.
4. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.
5. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.
Ostatni z postulatów kierowany jest do mediów, a brzmi: „Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.”

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *