Dofinansowanie na budowę kanalizacji w Łażanach

Kolejny projekt o dofinansowanie którego ubiegała się gmina Żarów doczekał się pozytywnej weryfikacji.

IMG_0168

W poniedziałek w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie burmistrz Leszek Michalak oraz skarbnik gminy Renata Dawlewicz podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Pozyskana kwota dotacji to ponad 3 miliony złotych. – To bardzo ważna informacja dla naszych mieszkańców, którzy od wielu lat czekali na tę inwestycję. Przedsięwzięcie to w dużej mierze pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy. A dzięki temu poprawią się warunki życia mieszkańców wsi. Pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 6,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach i podłączenie do systemu 636 mieszkańców. Dzięki temu ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Żarowie. Jednocześnie w ramach projektu przewidziana jest również budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szkolnej w Łażanach. Wszystkie prace budowlane zakończą się w 2018 roku.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 425 576,28 złotych, z czego 3 058 325,06 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji  Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” podpisali burmistrz Leszek Michalak i skarbnik gminy Renata Dawlewicz, a z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda prezes zarządu oraz dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska.

Magdalena Pawlik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *