Dla kogo sportowe nagrody?

kasa 2

kasa 2Do 28 lutego będą przyjmowane wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Do 28 lutego będą przyjmowane wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Warunki szczegółowe określa Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIII/160/11 w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Zgodnie z nią mogą zostać przyznane:
1) nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników – mieszkańców Gminy Miasto Świdnica lub członków klubu sportowego, podmiotu prowadzącego w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,
2) nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,
3) nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie tych osiągnięć dla społeczności Świdnicy.
Wnioski o nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe można składać za rok 2014.
Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób mogą dotyczyć określonych osiągnięć lub całokształtu działalności sportowej. kasa 2

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową,
2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
3) komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
4) komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa do spraw sportu,
5) osoba zainteresowana.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki nr 1 – 3 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a, w terminie do 28 lutego 2015 r.

Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 74 8562-852) oraz zamieszczona na stronie www.swidnica.bip-gov.info.pl (zakładka: prawo lokalne).

wniosek dla trenera działacza

wmiosek dla zawodnika

wniosek dla trenera szkoleniowca

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *