Dajcie szansę młodym

O sytuacji młodzieży na rynku pracy debatowali podczas spotkania w Urzędzie Stanu Cywilnego przedstawiciele samorządu, parlamentu, rady miasta, Powiatowego Urzędu Pracy oraz członkowie Młodzieżowej Rady Powiatu Świdnickiego.

Rada Młodzieży 1

Pierwszy głos zabrał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Tadeusz Kotlarski, który przedstawił statystyki dotyczące sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jak wynika z danych ilość osób zarejestrowanych w Polsce wynosi 28%, w województwie dolnośląskim nieco ponad 23%, a w powiecie świdnickim 22,5%. Wśród 1313 osób do 30 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne, znacznie więcej jest kobiet niż mężczyzn. Około 30 % to osoby zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy. Głównym czynnikiem braku zatrudnienia w tej grupie jest brak kwalifikacji zawodowych. Obecnie, w celu przedłużenia możliwości korzystania ze wsparcia, maksymalny wiek osób mogących starać się o dołączenie do Programu Aktywizacji Zawodowej zwiększono od 25 do 30 roku życia. Jakie są popularne metody wspierania ludzi młodych? – Najbardziej popularny jest staż. Polega na tym, że młoda osoba bezrobotna kierowana jest na staż do pracodawcy, który nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy. Stażyście przysługuje stypendium w wysokości 120% od kwoty zasiłku, która obecnie wynosi 997,40 zł brutto. – mówił Tadeusz Kotlarski. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy kieruje dorocznie kilkaset osób do odbycia stażu. Nowa forma, o której mówił dyrektor PUP pojawiła się 1 stycznia 2016 roku. Pracodawca, do którego skierowany jest młody człowiek, ma obowiązek zatrudniać go przed dwa lata, przy czym urząd pracy przez pierwsze 12 miesięcy dofinansowuje wynagrodzenie stażysty. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił również propozycje spotkań dla ludzi młodych mające na celu pomoc w poszukiwaniu pracy i wyborze dalszej edukacji, która zapewni odpowiednią karierę zawodową. Tylko w ubiegłym roku PUP zainicjował kilka działań. Wśród nich m.in.: warsztaty bezpośredniego poszukiwania pracy za granicą, dzień doradczy „Edukacja kluczem do kariery zawodowej”, targi przedsiębiorczości i planowania kariery zawodowej, dni doradcze, odbywające się na terenie miast powiatu świdnickiego, targi pracy, dzień przedsiębiorczości i pracy (dla osób chcących założyć własną działalność) czy transgraniczne targi rekrutacyjno-informacyjne z udziałem pracodawców z Niemiec, Czech i Polski). We wszystkich spotkaniach (z wyjątkiem transgranicznych targów) wzięło udział 1800 osób, 66 pracodawców i instytucji, 30 szkół, wolnych było 2400 miejsc pracy, a na transgranicznych targach było 40 wystawców i 1000 miejsc pracy. Więcej w poniedziałkowych Wiadomościach Świdnickich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *