Co z Dworcem Świebodzkim?

Jokato_Dworzec_wiebodzki

Jokato_Dworzec_wiebodzkiWROCŁAW. Powstało kilka koncepcji zagospodarowania okolic Dworca Świebodzkiego..

Powstało kilka koncepcji zagospodarowania okolic Dworca Świebodzkiego. Przedstawiamy pomysły PKP, Biura Rozwoju Wrocławia i Tomasza Korolkiewicza, inżyniera budownictwa, a z zamiłowania urbanisty.

Jokato_Dworzec_wiebodzki

Koncepcja prezentowana przez PKP powstała w porozumieniu z urzędem marszałkowskim oraz urzędem miejskim we Wrocławiu. W północnym skrzydle dworca przewidziana jest rozbudowa Teatru na Świebodzkim, w centralnej części stworzenie Centrum Sztuki Współczesnej, a w południowym skrzydle miałyby się znaleźć lokale gastronomiczne. W zachodnim skrzydle dworca zaplanowano hotel i centrum spa. Obecne perony po zadaszeniu pełniłby funkcję handlowe.

Ta koncepcja uwzględnia również przywrócenie ruchu kolejowego na tym obszarze. Obsługę podróżnych miałby zapewnić nowy dworzec wybudowany na tyłach istniejącego. PKP przewiduje także przebudowę ul. Robotniczej, która stałaby się dwujezdniową arterią przedzieloną torowiskiem tramwajowym. Natomiast pod pl. Orląt Lwowskich powstałby podziemny parking.

Tomasz Korolkiewicz, inżynier budownictwa, a z zamiłowania urbanista, przedstawił pięć wariantów zagospodarowania terenu wokół Dworca Świebodzkiego. Podstawowym założeniem wszystkich proponowanych przez niego wariantów jest stworzenie siatki ulic, które w przyszłości miałyby przecinać teren zajmowany teraz przez tory. Korolkiewicz w swoich opracowaniach przyjął, że miasto przez tereny położone na południe od dworca zbuduje tzw. Śródmiejską Trasę Południową, łączącą ul. Szpitalną z pl. Strzegomskim.

– Teren wokół Dworca Świebodzkiego to jedno z dwóch miejsc w mieście, w których możemy ulokować nowoczesną śródmiejską zabudowę. Jeżeli Wrocław chce rozwijać się w stronę metropolii na skalę regionu, powinien zbudować city – mówi Tomasz Korolkiewicz.

W jego koncepcji jest miejsce dla mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Budynki z usługami w parterach powstawałyby wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, a obiekty biurowe w głębi terenu w sąsiedztwie pl. Strzegomskiego.

Główną ulicą przecinającą tereny obecnego targowiska i torowisko byłaby Śródmiejska Trasa Południowa. – Zaprojektowałem ją jako szeroką arterię komunikacyjną w poziomie terenu, ale o charakterze alei z drzewami, szerokimi chodnikami, sklepami i usługami – mówi Korolkiewicz.

W dwóch proponowanych przez niego wariantach Dworzec Świebodzki jest wyłączony z obsługi pociągów. W pierwszej wersji trasa ŚTP przecina obecne torowisko na poziomie gruntu. W drugim jezdnia przechodzi tunelem pod torowiskiem, pozostawiając możliwość uruchomienia w przyszłości połączeń kolejowych do dworca. W dwóch kolejnych wersjach dworzec ma obsługiwać ruch kolejowy. Jedno z rozwiązań zakłada budowę zagłębionego odkrytego tunelu kolejowego, w innym wariancie powstałby tunel kolejowy, nad którym przechodziłyby ulice. Ostatni wariant proponowany przez Tomasza Korolkiewicza to rezygnacja z uruchomienia Dworca Świebodzkiego i budowa przy wiadukcie kolejowym w pobliżu ul. Manganowej nowego dworca przesiadkowego.

W koncepcji przygotowywanej przez Biuro Rozwoju Wrocławia na Dworzec Świebodzki miałyby wrócić pociągi. – Chcielibyśmy, aby był to dworzec dla kolei metropolitalnej i początek trasy na lotnisko. Nadal nie rozstrzygnęliśmy, czy Śródmiejska Trasa Południowa powinna biec estakadą nad torami, czy też tunelem pod nimi. Rozważamy też wariant zagłębienia torów i puszczenia trasy nad nimi, jednak jest to droższe rozwiązanie od budowy estakady – mówi Tomasz Ossowicz, dyrektor BRW.

Również trasę ŚTP Biuro widziałoby jako szeroką aleję. Ponadto miejscy urbaniści planują budowę placu spacerowego przy poszerzonej ul. Robotniczej oraz parku śródmiejskiego. – Chcielibyśmy, aby więcej niż 20 proc. zabudowy tego terenu miało funkcje mieszkalne, bo w przeciwnym wypadku ten obszar będzie zamierał wieczorami. Po alejach ludzie będą wtedy spacerować, gdy powstaną miejsca, które ich przyciągną – mówi Tomasz Ossowicz.

 

ŹRÓDŁO: regional.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *