Marcinowice

Wóz przekazany

Za kwotę 150 tysięcy złotych, Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowie, pozyskała od Państwowej Straży Pożarnej…