Burmistrz z absolutorium

Wysokie wykonanie budżetu za 2015 rok, brak zobowiązań wymagalnych i wysokie dochody to konsekwencja wieloletniej pracy i dobrze prowadzonej polityki. Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 23 czerwca żarowscy radni Rady Miejskiej nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium.

_DSC7525_800x530

Pozytywnie na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy wypowiedziała się Komisja Rewizyjna żarowskiej Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. – Realizacja dochodów budżetowych w roku 2015 wyniosła ponad 99%, z czego realizacja dochodów bieżących stanowiła 100% wykonania planu rocznego, a dochodów majątkowych ponad 96%. Wydatki zrealizowano w ponad 93%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w ponad 95%, a wydatki majątkowe na poziomie blisko 85 %. gmina na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, jak i pozostałych zobowiązań. Na dzień 31.12.2015r. relacja spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do dochodów wykonanych ogółem, nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w ustawie o finansach publicznych. Pozyskano zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, które oprócz typowych dotacji stanowiły kwotę około 5,4 mln zł. Realizując zadania gminy w 2015r. burmistrz Leszek Michalak należycie gospodarował środkami publicznymi wydatkując je celowo, oszczędnie i racjonalnie – mówiła w trakcie posiedzenia przewodnicząca klubu „Wspólnota” radna Iwona Nieradka.

Podobną ocenę na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu wystawili burmistrzowi również kolejni radni Rady Miejskiej. – Zdecydowanie przychylam się do opinii wystawionej przez klub „Wspólnota”. Wszystkie wskaźniki budżetowe są z roku na rok coraz lepsze. Serdecznie dziękuję i gratuluję burmistrzowi tak prowadzonej polityki To nie tylko budżet dobrze skonstruowany, ale przede wszystkim dobrze zrealizowany. I rzeczywiście nie ma się do czego przyczepić – żartował radny Robert Kaśków.

Prognozowane dochody w wysokości 44.792.791,34 zł zostały zrealizowane w kwocie 44.461.729,58 zł, co w konsekwencji daje 99,26 procent wykonanego planu. Zaplanowane w budżecie gminy Żarów w 2015 r. wydatki w kwocie 44.810.691,34 zł zrealizowano z kolei w wysokości 41.735.850,23 zł, co stanowi 93,14 procent planu. Ostatecznie budżet gminy za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.725.879,35 zł. – Serdecznie dziękuję za tak jednoznaczną ocenę. To przede wszystkim efekt konsekwentnej pracy wielu ludzi i wielu kadencji Rady Miejskiej. Dziękuję za to absolutorium, ale to nie tylko ocena mojej pracy, ale również pracy moich współpracowników i całego Urzędu – dziękował burmistrz Leszek Michalak.

Magdalena Pawlik

_DSC7515_800x530 _DSC7538_800x530 _DSC7544_800x530 _DSC7587_800x530

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *