Budżet Świdnicy przyjęty niejednogłośnie

Radni Rady Miejskiej Świdnicy w czwartek, 21 grudnia, przyjęli budżet miasta na 2018 rok. 15 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu, a 6 było przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć 252 milionów tj. o 13,9% więcej niż w 2017 roku, a wydatki przekroczą 270 milionów złotych. Deficyt ma wynieść około 18 milionów złotych. Taki plan zakłada budżet, przygotowany przez władze miasta i pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Miasto zaplanowało rekordową kwotę na inwestycje, wyniesie ona prawie 70 mln zł.

– Taki kształt projektu budżetu gwarantuje stabilność finansową miasta i jednocześnie pozwala nam na realizację dużych i mniejszych inwestycji na które mieszkańcy Świdnicy czekają od lat. To kontynuacja rewitalizacji Parku Centralnego, rozpoczęcie prac w Parku Sikorskiego, to pierwszy etap przebudowy ulicy Kraszowickiej czy też modernizacja alei Niepodległości – podkreśla Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Środki przeznaczono przede wszystkim na infrastrukturę drogowo-chodnikową, budowę mieszkań socjalnych i chronionych. Na liście są również remonty obiektów sportowych, czyli kontynuacja modernizacji stadionu oraz rozpoczęcie przebudowy basenu odkrytego.

Miasto realizować będzie nadal program dotacji do remontów dla właścicieli obiektów zabytkowych, a także dotychczasową politykę mieszkaniową, czyli budowę mieszkań socjalnych i chronionych oraz remonty pustostanów.

W budżecie na 2018 rok na podobnym poziomie dofinansowania jak w ubiegłym roku pozostaną takie sfery życia jak kultura, sport czy różnego rodzaju inicjatywy społeczne, w tym zadania z zakresu polityki senioralnej.

Kolejny rok dbamy o zrównoważony rozwój miasta. Wydatki dotyczą każdej sfery życia. Realizować będziemy zarówno te duże zadania inwestycyjne, jak również szereg mniejszych, ważnych dla lokalnych społeczności, jak remonty chodników, budowę miejsc postojowych czy też przebudowę oświetlenia – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji

Radna Magdalena Rumiancew-Wróblewska zaprezentowała stanowisko klubu radnych PO i PSL.

– Uchwały budżetowe realizowane w obecnej kadencji były ambitne. Zakładały dużą ilość środków finansowych na realizację inwestycji. Tak jest również w projekcie budżetu na rok 2018 przygotowanym przez Prezydenta Miasta Świdnicy. Stoimy przed szansą pozyskania olbrzymich środków zewnętrznych. Tej szansy nie możemy stracić. Blisko połowę środków na inwestycje tj. ponad 31 mln miasto planuje pozyskać z Unii Europejskiej. Opóźnienia w pozyskiwaniu środków w perspektywie 2014-2020 spowodowały, że ten rok będzie dla nas kulminacyjny pod względem realizowanych zadań – powiedziała radna.

Analizując przedłożony projekt radni klubu PO-PSL zauważyli, że na przebudowę infrastruktury drogowej i przystankowej zaplanowano aż 16,5 mln zł. To kwota przeznaczona między innymi na kontynuację zadania polegającego na przebudowie chodników w mieście. W obecnej kadencji wykonano już prawie 60 tys. metrów kwadratowych ciągów pieszych. Dostrzeżono także wzrost środków finansowych przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę sportową.

– Podsumowując wydatki budżetu na rok 2018 należy stwierdzić, że jest to budżet zrównoważony, odzwierciedlający oczekiwania świdniczan. Dobrze wpisuje się w nowo przyjętą strategię miasta zakładając wspieranie podstawowych dziedzin wpływających na jego rozwój – sfery gospodarczej, ekologicznej i jakże ważnej sfery społecznej – powiedziała przewodnicząca klubu radnych PO-PSL.

Stanowisko klubu radnych SLD przedstawił jego przewodniczący, Rafał Fasuga:

– Jest to bardzo odważny budżet, spinający w całość działania, które zostały zaplanowane 4 lata temu przez prezydent, Beatę Moskal – Słaniewską. Zamyka on dużą grupę inwestycji miejskich, które były oczekiwane przez mieszkańców, a w poprzednich kadencjach zupełnie pomijane. Dzisiaj widać, że rewitalizacja budynków, na którą zostaje przeznaczona kolejna kwota 2 mln złotych przynosi pozytywne efekty. Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i kwota 1,8 mln złotych, mieszkań wspomaganych 4 mln złotych, o które jako radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej zabiegaliśmy, jest przez prezydent konsekwentnie realizowana i pozwala naszym najbardziej potrzebującym mieszkańcom zapewnić godne warunki mieszkaniowe. Na budowę i remonty dróg przeznaczono 8 mln złotych, pozwoli to stworzyć nowe ciągi komunikacyjne tak potrzebne naszym mieszkańcom oraz zmodernizować aktualne.

Radny Fasuga mówił także o niezbyt przemyślanej reformie oświaty, która spowodowała wiele zamieszania w mieście i jego budżecie. Pomimo to udało się wybudować żłobek na Zawiszowie oraz w aktualnym budżecie zarezerwować 2,5 mln złotych na modernizację Żłobka nr 1 oraz 2,9 mln złotych na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Są to inwestycje, które pozwalają młodym małżeństwom na szybki powrót do pracy i rozwój kariery zawodowej.

Wybrane zadania inwestycyjne planowane na 2018 rok

– Rewaloryzacja Parku Centralnego – kontynuacja zadania

– Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Kraszowickiej

– Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego

– Przebudowa stadionu miejskiego – kontynuacja zadania

– Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 23 na mieszkania wspomagane

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 – al. Niepodległości – I etap

– Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Rewitalizacja przestrzenno społeczna miasta – przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39 – 40

– Modernizacja Żłobka nr 1

– Budowa dróg rowerowych – kolejny etap

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic Romualda Traugutta i al. Niepodległości

– Przebudowa budynku przy ul. Romualda Traugutta na mieszkania socjalne

– Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika i Kliczkowskiej
.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *