Budżet Strzegomia jednogłośnie przyjęty

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę budżetową. Na inwestycje zaplanowano blisko 17 mln zł – dokładnie 16 819 499,22 zł.

Dochody budżetu gminy w 2021 r. będą wynosić 132 239 499,05 zł, zaś wydatki 142 082 368,20 zł. Deficyt będzie wynosił: 9 842 869,15 zł. Duży wpływ na kształt budżetu miało niedawne przyznanie promesy rządowej w ramach „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wys. 4,1 mln zł na zakup 5 autobusów (3,6 mln zł) i przebudowę chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu (0,5 mln zł).

Chwilę po jednogłośnej decyzji radnych dot. przyjęcia przyszłorocznego budżetu burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta skomentował: – Bardzo dziękuję za te 21 głosów. Realizacja tego budżetu nie będzie łatwa, ale wspólnie damy sobie radę. Jak powiedziałem ostatnio w wywiadzie po 10 latach pracy na stanowisku burmistrza, zgoda rady w takim składzie służy tej gminie i jej rozwojowi. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wy, drodzy radni, jesteście tego przykładem. Z optymizmem podchodzimy do 2021 r.

Wśród najważniejszych zadań i inwestycji w nadchodzących 12 miesiącach należy wymienić m.in.: przygotowanie projektu tzw. „Granitowej obwodnicy”, dzięki której nastąpi wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie gminy Strzegom; kontynuację remontu „Fortu Gaj”; kolejny etap przebudowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica;  rewitalizację terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną; budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach; remont, przebudowę i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy; budowę świetlic w Granicznej i Bartoszówku; wykonanie Pomnika Harcerskiej Lilijki w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz przebudowę ulic: Al. Wojska Polskiego, Malinowej i Wodnej w Strzegomiu, a także nawierzchni drogi gminnej w Tomkowicach i dokończenie przebudowy drogi do gruntów rolnych w Godzieszówku.

Pozytywną opinię nt. budżetu naszej gminy przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz radny  Paweł  Rudnicki,  przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Z dokładną treścią uchwały budżetowej można zapoznać się tutaj.

BUDŻET STRZEGOMIA 2021:

  • dochody: 132 239 499,05 zł
  • wydatki: 142 082 368,20 zł
  • deficyt: 9 842 869,15 zł
  • wydatki na inwestycje: 16 819 499,22 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *