Budżet obywatelski po raz trzeci

Świdniczanie kolejny raz będą mogli zdecydować na co ich zdaniem powinny zostać spożytkowane pieniądze z budżetu miasta. W tej edycji do rozdysponowania będzie aż 3,6 mln zł z podziałem na zadania ogólnomiejskie o wartości 2 mln zł i zadania dzielnicowe o wartości 1,6 mln zł. Nowa edycja budżetu partycypacyjnego to także nowe, bardziej czytelne zasady.

 

Świdniczanie kolejny raz będą mogli zdecydować na co ich zdaniem powinny zostać spożytkowane pieniądze z budżetu miasta. W tej edycji do rozdysponowania będzie aż 3,6 mln zł z podziałem na zadania ogólnomiejskie o wartości 2 mln zł i zadania dzielnicowe o wartości 1,6 mln zł. Nowa edycja budżetu partycypacyjnego to także nowe, bardziej czytelne zasady.

Po pierwsze, w ramach budżetu partycypacyjnego będzie można wnosić inicjatywy społeczne, co w poprzednich edycjach było niemożliwe. Po drugie, wszelkie propozycje remontowe czy inwestycyjne będą mogły być jedynie realizowane na terenach Gminy Miasto Świdnica. Te, które nie będą zgodne z kompetencjami gminy, a także te zgłaszane na terenach nienależących do miasta nie będą brane pod uwagę.

Chcemy w ten sposób uniknąć problematycznych sytuacji formalno-prawnych, które często utrudniały bądź eliminowały nam realizację poszczególnych projektów zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Nowe zasady mają usprawnić realizację zgłaszanych projektów tak, aby można je było wykonać w wyznaczonym terminie – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.

Wydzielone zostały również dwa nowe okręgi, dla których wyznaczone zostały osobne pule pieniędzy przeznaczone na realizację zadań lokalnych. Osiedle Młodych zostało podzielone na część północną i południową, a dzielnica Kolonia została oddzielona od osiedla Zarzecze. W związku z poczynionymi zmianami konieczna była modyfikacja puli pieniędzy na realizację projektów dzielnicowych. Po zmianach wygląda ona następująco:

– Centrum – 288 000,00 zł

– Śródmieście- 256 000,00 zł

– Osiedle Młodych Południe- 160 000,00 zł

– Osiedle Młodych Północ- 224 000,00 zł

– Osiedle Zawiszów- 144 000,00 zł

– Osiedle Zarzecze- 208 000,00 zł

– Dzielnica Kolonia- 32 000,00 zł

– Dzielnica Południowa- 96 000,00 zł

– Dzielnica Zachodnia- 192 000,00 zł

 

Dla dzielnicy, w której odnotowana zostanie największa frekwencję przewidziano dodatkowy bonus pieniężny w wysokości 30 tys. zł.

Największe zmiany dotyczą sposobu głosowania, które w tej edycji odbywać się będzie poprzez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach, a także w formie elektronicznej oraz korespondencyjnie. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Prace nad nowymi zasadami budżetu obywatelskiego w Świdnicy trwały długo, ale jesteśmy przekonani, że usprawnią one jego funkcjonowanie i przyczynią się nie tylko do zwiększenia frekwencji w samym głosowaniu, lecz także pobudzą mieszkańców do większego działania. Świdnicę tworzą jej mieszkańcy, którzy dzięki tego typu instrumentom mogą ją świadomie kształtować i usprawniać tak, aby stawała się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *