Budżet Obywatelski – gdzie i jak głosować?

Od 11 kwietnia rusza głosowanie w ramach 3. edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

budzet_kopia

Głos można oddawać:

 1. korespondencyjnie (z użyciem karty i koperty zwrotnej, która dotrze do świdniczan wraz z instrukcją. Dodatkowe karty wydrukować można ze strony www.glosuj.swidnica.pl), 

 2. internetowo (poprzez aplikację internetową www.glosuj.swidnica.pl),

 3. tradycyjnie w lokalu wyborczym.

Prosimy wybrać jedną, najdogodniejszą dla siebie formę głosowania i oddać głos, bo każdy z Państwa ma wpływ na zmiany w naszym mieście. Uprawniony do głosowania mieszkaniec Świdnicy może oddać tylko 1 głos na zadanie ogólnomiejskie i 1 głos na zadanie dotyczące dzielnicy, w której mieszka. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy więcej niż jedno pole na liście ogólnomiejskiej i dzielnicowej, głos uważa się za nieważny.

Za nieważne uznaje się także głosy:

 • jeżeli głos oddany jest na innej karcie, niż na wydanym wzorcu przez Urząd Miejski;

 • wpisane na karcie do głosowania imię, nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, PESEL jest błędny lub nie został wpisany;

 • jednej i tej samej osoby, która oddała głos kilkakrotnie (odda więcej kart do głosowania niż jedną na daną listę projektów lub skorzysta z kilku form głosowania jednocześnie);

 • oddane przez osobę niebędącą mieszkańcem Świdnicy;

 • oddane  na karcie do głosowania korespondencyjnego, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Świdnicy po dniu zakończenia głosowania.

Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Głosowanie w lokalach wyborczych w dzielnicach odbędzie się od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-15:00. Wyznaczono następujące lokale wyborcze:

Okręg I – Centrum– Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter – pok. nr 104;

Okręg II – Śródmieście- a) Gimnazjum nr 3, ul. Saperów 23  – Hol przy wejściu głównym;

                                    b) Gimnazjum nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30 – Sekretariat szkoły;

Okręg III – Osiedle Młodych Południe – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Marcinkowskiego 4/6;

Okręg IV – Osiedle Młodych Północ – Gimnazjum nr 1, ul. M. Kozara- Słobódzkiego 21– Hol na wprost wejścia głównego ( parter);

Okręg V – Osiedle Zawiszów- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1 –Biblioteka szkolna, sala nr 22;

Okręg VI – Dzielnica Kolonia- Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VII – Osiedle Zarzecze – Gimnazjum nr 4, ul. Jodłowa 21– Główny korytarz obok sekretariatu szkoły;

Okręg VIII – Dzielnica Południowa – a) Filia MBP nr 5 w Świdnicy – ul. Kraszowicka 55- Wypożyczalnia dla dorosłych;

b) MOPS, ul. Westerplatte 47- Sekcja terenowa nr 3 pracowników socjal., pok. nr 18;

Okręg IX- Dzielnica Zachodnia – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 49 – Sala przyjęć klientów;

Ponadto swój głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (bez względu na okręgi dzielnicowe) od 11 do 15 kwietnia w godz. 8:00-18:00 będzie można także oddać w:

 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańskiej 18– Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, parter, pok. nr 104;
 2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;
 3. Urzędzie Miejskim, Biuro Obsługi Klienta, ul. Armii Krajowej 49.

Od 16 do17 kwietnia (w sobotę i niedzielę) w godz. 9:00-15:00  głos na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe będzie można oddać w:

 1. Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 – Biuro Obsługi Klienta – parter;
 2. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33.

– Po ilości wniosków, jakie wpłynęły w ramach budżetu partycypacyjnego widać, że świdniczanie chcą świadomie kształtować i usprawniać swoje miasto, chcą wpływać na to, by przestrzeń wokół nas była coraz bardziej przyjazna i funkcjonalna. Liczę, że Państwa energia i entuzjazm przełoży się także na wysoką frekwencję podczas głosowania, do udziału w którym serdecznie zachęcam – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *