Budżet Marcinowic przyjęty jednogłośnie

30 grudnia Rada Gminy Marcinowice jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie uchwały wydała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

W roku 2021 w budżecie Gminy Marcinowice zaplanowano dochody w wysokości 33 060 860,48 zł, z czego dochody majątkowe wyniosą 3 544 327,36 zł, a dochody bieżące 29 516 533,12 zł. Istotnym elementem przyszłorocznego budżetu są inwestycje, na które przeznaczona zostanie kwota  4 668 971 zł. 

Najwięcej planuje się na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową, oświatową, kulturalną, ochroną przeciwpożarową i wymianą kotłów c.o. na ekologiczne.

Budżet Gminy Marcinowice w 2021 roku zasilą także środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 400 000 zł. Na inwestycje gmina wyda więc ponad 12 000 000 zł. Środki RFIL zostaną przeznaczone na budowę chodników – 2 200 000 zł, modernizację i remont stacji uzdatniania wody oraz kanalizację – 4 200 000 zł, modernizację placów zabaw – 1 000 000 zł.

Dziękuję radzie gminy za jednogłośne podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021 – mówi wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń. – Gmina Marcinowice rozwija się, pomimo niełatwego roku 2020. Zakończyliśmy kilka kluczowych i ważnych dla mieszkańców inwestycji, a dzięki wsparciu środków zewnętrznych kolejne zadania czekają na realizację w nadchodzącym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *