Budżet Jaworzyny uchwalony. Rekordowe 11,5 miliona złotych na inwestycje

Podczas ostatniej sesji w 2020 roku, w poniedziałek 28 grudnia, radni gminy Jaworzyna Śląska uchwalili przedstawiony przez burmistrza budżet na 2021 r. 11,5 miliona złotych zabezpieczono w nim na szereg inwestycji, w tym m.in. na poprawę i ochronę bezpieczeństwa wody pitnej.

Uchwalony budżet gminy zakłada wydatki w wysokości 59.426.903,62 zł. Jest on zrównoważony – nie zakłada ani obligacji, ani kredytów. – Rok 2020, w związku z pandemią, przyniósł ubytki w budżecie gminy w wysokości około 3 milionów złotych. Jaki będzie to miało wpływ na budżet 2021 r., do końca nie wiadomo, dlatego z rozwagą planowaliśmy wydatki, a także ostrożnie przyjęliśmy założenia po stronie dochodów. Niemniej sytuacja, jaką obserwowaliśmy w ostatnim kwartale tego roku, związana ze sprzedażą terenów przemysłowych i pozyskaniem ponad 8 milionów złotych na inwestycje, pozwala nam patrzeć na przyszłe miesiące z ostrożnym optymizmem – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano rekordową kwotę – 11,5 miliona złotych – na inwestycje. Pozyskano ogromną kwotę 10 milionów złotych rządowego wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Najwięcej środków zostanie przekazanych na zadania związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogową i sportowo-rekreacyjną.

8,3 miliona złotych będą kosztować projekty, na realizację których gmina w grudniu 2020 r. pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

– poprawa bezpieczeństwa i ochrona wody pitnej – 2,7 mln zł
– budowa placów zabaw we wszystkich miejscowościach – 3,3 mln zł
– przebudowa budynku  Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 – 1,5 mln zł
– remonty chodników – 730 tys. zł.

Ten rok i przyszły z całą pewnością zakończa się na minusie w wielu gminach. My dzisiaj podejmujemy bardzo ambitny plan inwestycyjny, gdy warunki przez wzgląd na pandemię nie są sprzyjające. A my mamy zaplanowane ponad 20 proc. środków w budżecie na inwestycje. To bardzo dużo. To kwota, która pozwoli naszej gminie się rozwijać. Są to bardzo ważne inwestycje, długo wyczekiwane przez mieszkańców, które podniosą poziom ich bezpieczeństwa. Szczególnie ważna jest ochrona wody pitnej. Przypomnę nasze starania, by poprawić stan wody. Od roku wszyscy wspólnie szukaliśmy rozwiązań i środków, żeby się tym tematem zająć. Była to dla nas kluczowa sprawa, która nas wszystkich jednoczyła. Prosiliśmy burmistrza o pomoc w pozyskaniu środków. Teraz mamy 2,7 miliona na tę inwestycję. Bez tych środków nie mielibyśmy możliwości tak szybkiego reagowania – tłumaczył podczas sesji przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek.

Poza zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wśród inwestycji, które będą prowadzone przy bardzo wysokim poziomie dofinansowania zewnętrznego, zaplanowano:
– remont drogi Jaworzyna Śląska – Bolesławice – 1,2 mln zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych blisko 900 tys. zł)
– wymianę źródeł ciepła – 200 tys. zł (środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
– remont świetlicy wiejskiej w Czechach – 440 tys. zł (dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”)
– budowę wiaty na boisku w Piotrowicach Świdnickich 43 tys. 570 zł (dofinansowanie Fundusz Sołecki).

Zabezpieczono także środki na przygotowanie dokumentacji na zadania:
– rozbudowę Samorządowej Przychodni Zdrowia o Centrum Rehabilitacji (34 tys. zł),
– przebudowę budynku przy ul. Wolności 9 (starego budynku Urzędu Miejskiego) na mieszkania (34 tys. zł)
– stworzenie Centrum Rekreacji i Integracji Społeczności Wiejskiej w miejscowości Pastuchów (38,5 tys. zł)
Urząd Miejski zamierza zabiegać o pozyskanie dofinasowania na te zadania w ramach środków rządowych, wojewódzkich i unijnych. Niemniej już teraz czynione są starania, aby zapewnić środki na zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji tych inwestycji.

W 2021 roku będą także realizowane kolejne dwa duże zadania – budowa kanalizacji w Pastuchowie (8 mln zł) i rozpoczęcie prac poscaleniowych na terenie Piotrowic (8 mln złotych).
Wśród zaplanowanych zadań na 2021 r. znalazło się też wiele innych mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców, m.in. w zakresie oświetlenia, małej architektury. Wyzwaniem będzie niewątpliwie dalszy rozwój terenów inwestycyjnych, co wpłynie na dodatkowe dochody podatkowe, jak i na utworzenie nowych miejsc pracy. Trwają oczekiwania na rozstrzygnięcia złożonych wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – na remont ulicy Kościuszki (koszt 5,4 mln zł) oraz drogi w Starym Jaworowie (koszt 1,6 mln zł).  Realizacja tych zadań uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.

Uchwała w sprawie budżetu została przyjęta większością głosów. 9 radnych było za, 5 – przeciw. – Pomimo szeregu zaplanowanych inwestycji rozwiązujących problemy naszych mieszkańców, a także pozwalających na dalszy rozwój gminy, budżet nie uzyskał powszechnej akceptacji. Zadziwiające jest to, że przeciwko głosowali radni, w okręgach których planowane są duże, milionowe, długo oczekiwane zadania. Głosowanie przeciwko budżetowi to głosowanie przeciwko tym inwestycjom ¬– mówi burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.

Za przyjęciem budżetu głosowali: Artur Nazimek, Sebastian Grajaszek, Wiesław Dybeł, Adrianna Kotów-Jędras, Barbara Chromy, Marian Gawron, Romuald Madaj, Sylwester Terpic.

Przeciwko byli: Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Marcin Kantor, Grażyna Bugajska, Mariusz Więcek i Wojciech Syntyrz

źr.: UMiG Jaworzyna Śląska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *