Budżet gminy Świdnica przyjęty [FOTO]

62 291 743,33 zł po stronie dochodów, 65 079 970,33 zł po stronie wydatków, w tym 18 117 851,22 zł stanowić będą wydatki majątkowe. Deficyt gminy do planowanych dochodów szacuje się na poziomie 4,5 %, co daje kwotę 2 788 227 zł. – to budżet gminy Świdnica na 2016 rok, przyjęty jednogłośnie przez radnych Rady Gminy Świdnica VII kadencji.

DSC_9831We wtorek, 29 grudnia, radni gminy Świdnica podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji tematycznych, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

– Opinia komisji budżetu i finansów do projektu uchwały jest pozytywna. Pragnę dodać, że wielkości budżetowe zostały przedstawione w sposób realny. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami: kredytami i obligacjami. Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji na 2016 rok są zgodne ze strategią gminy Świdnica i jednocześnie przyczynią         się do dalszego rozwoju gminy. Mamy nadzieję, iż planowany budżet na rok przyszły będzie zrealizowany w 100% czego pani wójt, kierownictwu i oczywiście nam wszystkim życzymy – mówił Tadeusz Żuberek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Świdnica.

– To już drugi rok kiedy do przestawionego przeze mnie projektu budżetu gminy, komisję nie wniosły uwag. Będzie to budżet trudny, jeżeli chodzi o realizację, ale zarazem ambitnym, ale jesteśmy po to aby takie budżety realizować. Mam nadzieję, ze wszystkie te programy o których mowa była w uchwale budżetowej zostaną uruchomione i że będziemy mogli zrealizować ten budżet w tych zadaniach jakie sobie założyliśmy. Są też i nowe zadanie, z którymi pewnie będziemy musieli się zmierzyć, tj. oświata i opieka społeczna. Oprócz tych zadań inwestycyjnych, o których wiemy, to właśnie oświata jest jeszcze tą niewiadomą, która z pewnością pochłonie z naszego budżetu w 2016 i 2017 roku środki na infrastrukturę i zmianę siedzib naszych szkół, ze względu na nową podstawę programową. Mam nadzieję, że w naszej gminie odbędzie się to bezboleśnie i wdrożenie nowego programu nie pochłonie dużych wydatków inwestycyjnych. Druga sprawa to opieka społeczna i zadania z nią związane, których przybywa z każdym rokiem. Jednak w ślad za tym bardzo często nie idą dodatkowe środki. Stąd też będziemy musieli je opierać na naszym budżecie, ale to też są zadania do wykonania w 2016 r. Życzmy sobie nawzajem realizacji budżetu w 100%, szczególnie tych programów gdzie będziemy aplikować o środki, gdzie będziemy chcieli realizować nowe zadania po to, żeby mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej – mówiła na chwilę przed głosowaniem wójt gminy Teresa Mazurek.

Na co przeznaczy swoje fundusze gmina? O tym przeczytasz w poniedziałek w „Wiadomościach Świdnickich”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *