Budowa boiska na finiszu

Dobiega końca budowa największej inwestycji w gminie Świdnica – pn. Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” związana z budową basenu oraz rozbudową o sale dydaktyczne. Ale już teraz powód do zadowolenia mają uczniowie szkoły podstawowej, którzy od mają br. będą korzystać z  boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Rozwój bazy sportowej oraz inwestycje w oświatę to działania, które dla władz gminy Świdnica są jednymi z ważniejszych zadań. Wybudowany obiekt sportowy będzie służył dla dobra całej społeczności szkolnej, a szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Będzie również ważnym centrum sportowym i kulturalnym, bowiem nowe boisko wielofunkcyjne daje możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych. Mamy nadzieję, że boisko będzie spełniać oczekiwania młodych sportowców, a bliskie sąsiedztwo hali sportowej, basenu, ścianki wspinaczkowej będzie doskonałym zapleczem dla tworzącej się klasy sportowej  ukierunkowanej na triathlon – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Przedmiotem zamówienia pn.„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym” realizowanego w ramach zadania „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”. 2. Roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki w Witoszowie Dolnym obejmowały  m.in.

1) roboty rozbiórkowe związane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną,

2) wykonanie koryta pod projektowane boisko,

3) ułożenie geowłókniny,

4) wykonanie warstwy odsączającej,

 5) wbudowanie obrzeży betonowych,

6) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,

7) wykonanie odwodnienia liniowego boiska,

8) wykonanie warstwy dynamicznej wraz uszczelnieniem szpachlą,

9) wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej SBR+EPDM,

10) wykonanie fundamentów betonowych,

11) osadzenie tulei do słupków i stojaków,

12) montaż wyposażenia sportowego,

13) montaż siedzisk sportowych i koszy na śmieci,

14) wykonanie ogrodzenia boiska,

15) wykonanie oświetlenia boiska.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 490 tys. zł, w tym 340 tys. zł. stanowiła dotacja ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2020.

Witoszów Dolny, po Pszennie i Lutomi Dolnej jest trzecim centrum edukacyjnym, posiadającym boisko wielofunkcyjne przy swojej placówce oświatowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *