Banach „rozbił bank”

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Zdawalność egzaminu maturalnego na terenie Polski wyniosła 74,5%. W naszym województwie 71,6 %.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 roku (w maju) na terenie kraju przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Na Dolnym Śląsku do matury podeszło 17 tys. 641 osób, absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Świetnie poszło uczniom z II L.O. w Świdnicy. Do egzaminu przystąpiło 123 uczniów. Wszyscy zdali.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2021 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2021 r.

Wyniki Absolwentów Banacha w części obowiązkowej:

matematyka – mediana 84% (średni wynik w województwie 54%), 5 uczniów uzyskało 100%, w klasie matematyczno-fizycznej mediana wyniosła 93%

język polski – mediana 70% (średni wynik w województwie 56%), najwyższy wynik 99%

język angielski – mediana 96% (średni wynik w województwie 76%), 37 uczniów na 100%

język niemiecki – mediana 82%  (średni wynik w województwie 56%), najwyższy wynik- 100%

język rosyjski – (1 osoba) wynik 100%

Najwyższe wyniki w części obowiązkowej (średni wynik powyżej 90%) osiągnęło 19 uczniów:

Nicole Ochocka  – 96,7%, Agnieszka Balant  – 95,3%

oraz

Aleksandra Pająk, Błażej Bandyk, Michał Marchewka, Weronika Trojan, Grażyna Marchewka, Adrianna Chwalińska, Kamila Jusiel, Konrad Kuśmierczyk, Aleksandra Giedrojć, Szymon Makieła, Wiktoria Michalak, Paulina Piotrowska, Weronika Kowalska, Katarzyna Kasprzak, Jagoda Kurzawa, Krystian Kudela, Agnieszka Kozłowska.

Najwyższe wyniki na poziomie rozszerzonym:

język polski 95%, język angielski 100%, matematyka 84%, język niemiecki 94%, biologia 87%, chemia 93%, fizyka 92%, geografia 80%, informatyka 68%, historia sztuki 100%

RAMKA 2

Dla Powiatu Świdnickiego wyniki matur prezentują się następująco.

Licea Ogólnokształcące

– I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy – 99,15 %

– II LO im. Stefana Banacha w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy – 100 %

– III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy – 75 %

– V LO z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy – 85 %

 – VI LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy – 0 %

– LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu – 92,6 %

– LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach – 78 %

Technika

– Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy– 33,3 %

– Technikum Nr 2 w Zespole Szkól Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy – 62 %

 – Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy– 70%

– Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy – 68,8%

– Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy – 54 %

– Technikum im. Księcia Bolka II w Zespole Szkół w Strzegomiu– 35 %

– Technikum w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie– 89 %

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *