Aglomeracja Wałbrzyska – konsultacje społeczne

aglomeracja

aglomeracjaRozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. aglomeracja

Na obszarze terytorialnym Aglomeracji Wałbrzyskiej problemem jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. W związku z tym Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Prace nad dokumentem wymagały przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. Takie podejście pozwoliło na przygotowanie projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawiera: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków przekazanych za pomocą załączonego formularza.

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: konsultacje.zit.aw@um.swidnica.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pok. 316 w terminie do dnia 18.05.2015 r. (decyduje data wpływu). Osoba koordynująca: Barbara Starke, tel. 074/ 8562 889 lub 8562 904.

Podobne dokumenty można składać we wszystkich urzędach gmin i miast powiatu świdnickiego.

Formularz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *