7,5 miliona dla gminnych wodociągów

Ponad 7,5 mln zł trafi do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. To efekt długotrwałych starań władz gminy i zarządu spółki o aplikację środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Efekt? Lepsza jakość wody oraz ochrona środowiska naturalnego.

podpisanie_umowy

17 października 2016r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prezes zarządu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Lidia Mendak podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Całkowity koszt projektu wynosi 14 407 674,77 złotych, z czego 7 599 025,50 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 7,89 km sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowę 5,45 km sieci wodociągowej w miejscowości Komorów i Słotwina.

W ramach w/w projektu zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Komorowie,
    2. Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Słotwinie,
    3. Likwidacja elementów starej oczyszczalni ścieków w Komorowie,
    4. Zakup pojazdu do poprawy stanu technicznego kanalizacji,
    5. Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej w Słotwinie.

Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na drugi kwartał 2017 roku, a ich zakończenie w 2019 roku. Realizacja powyższych zadań w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości wody i ścieków oraz stan lokalnego środowiska naturalnego – podkreśla Lidia Mendak, prezes spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *