70 milionów deficytu, ale to przez inwestycje

70milionow

70milionowRada Miejska Wałbrzycha uchwaliła budżet miasta na 2012 rok. Radni nie byli jednomyślni, za projektem głosowało 15 radnych, przeciw 5 osób, nie głosowało dwoje z 22 obecnych w Sali Witrażowej.

Rada Miejska Wałbrzycha uchwaliła budżet miasta na 2012 rok. Radni nie byli jednomyślni, za projektem głosowało 15 radnych, przeciw 5 osób, nie głosowało dwoje z 22 obecnych w Sali Witrażowej.70milionow

Skarbnik miasta Robert Hadaś przedstawił radnym szczegółowe wielkości. 359 921 174 zł to zaplanowany przychód miasta. 429 477 726 zł to planowane wydatki. Dochody bieżące zostały zbilansowane z wydatkami bieżącymi i po obu stronach jest to kwota 312 800 292 zł.

– W bieżącym roku też wielkości te były zbilansowane, to był pierwszy rok obowiązywania tej reguły – przypominał skarbnik miasta. – Już w 2011 roku obcinaliśmy wydatki bieżące, by temu podołać: w połowie roku nastąpiła redukcja administracji w urzędzie miejskim i jednostkach podległych, ograniczyliśmy dopłaty do dodatków mieszkaniowych. Teraz czeka nas sprawa sieci szkół. 75 milionów zł kosztuje oświata w mieście, 40 milionów to subwencja oświatowa, 35 milionów dokładamy. Do pomocy społecznej dokładamy 26 milionów zł, na transport publiczny zaplanowaliśmy 25 milionów zł – objaśniał Robert Hadaś.

FOT. KRZYSZTOF KOŁOWICZ

walbrzyski.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *