Piękne i nowoczesne

Ponad 3,5 mln złotych trafi do budżetu gminy na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Świdnica:  Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu. Inwestycje realizowane będą  z wykorzystaniem środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota wydatków szacowna jest na poziomie 4,3 mln zł.

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji 2 budynków użyteczności publicznej budynku Szkoły Podstawowej w Grodziszczu o pow. użytkowej 1 149 m2 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Pszennie  o pow. użytkowej 2 498,91 m2  Jego celem bezpośrednim jest zwiększenie efektywności energetycznej ww. obiektów wykorzystywanych na cele oświatowe. Zakres projektu obejmuje: dla budynku w Grodziszczu: wymianę drzwi zewn. i okien, montaż nawiewników, ocieplenie ścian zewn. (w tym fundamentowych), ścian wewnętrznych, stropu nad piwnicą, stropu pod poddaszem, modernizację instalacji c.w.u.,  c.o. wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła i fotowoltaiki oraz wykonanie drobnych elementów wykraczających poza działania termomodernizacyjne, takich jak: renowacja krat i balustrad, remont schodów, wykonanie zadaszenia wejścia głównego. Dla budynku w Pszennie projekt obejmuje: wymianę drzwi zewn. i okien, montaż nawiewników, ocieplenie ścian zewn. (w tym w gruncie), stropodachu obiektu szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, modernizację instalacji c.o. wraz z instalacją powietrznej pompy ciepła oraz wykonanie drobnych elementów wykraczających poza działania termomodernizacyjne, takich jak: renowacja krat i balustrad, remont schodów. – Docieplenie obiektów użyteczności publicznej: placówek oświatowych i świetlic, to oszczędność dla samorządów na kosztach energii, a co się z tym wiąże mniejsza emisja dwutlenku węgla i dbałość o ekologię. Dla uczniów to lepszy komfort nauki – podkreśla wójt gminy Teresa Mazurek. Projekt wpisuje się w Strategię Europa 2020, ponieważ realizuje jej cel nr 3 „Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii”, tzw. pakiet 3×20 %. Dzięki inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię (cieplną, elektryczną, pierwotną), zmniejszenie emisji CO2 i niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w ich bilansie energetycznym.

To kolejna w tym roku inwestycja realizowana ze środków RPO WD. Od kwietnia br. trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy w Witoszowie Dolnym.  Budynek świetlicy zyska m.in.  nowoczesne źródła ogrzewania, nową elewację i dach.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *