135 stulatków na Dolnym Śląsku

kowalski

 

 135 osób na Dolnym Śląsku ma więcej niż 100 lat. Najstarszy mężczyzna to mieszkaniec Wrocławia, który w czerwcu obchodził 110 urodziny. Wśród stulatków dominują panie. 109 mieszkanek naszego województwa zdmuchnęło więcej niż sto świeczek na urodzinowym torcie. Stuletnich mężczyzn mieszka u nas tylko 26. Każda osoba, która obchodzi swoje setne urodziny może liczyć nie tylko na bukiet kwiatów i list z życzeniami od ZUS, ale także na przyznanie honorowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 536,87 zł.  

kowalski

 107-letni Stanisław Kowalski ze Świdnicy

Przyznaną raz kwotę – stulatkowie dostają, co miesiąc do końca swojego życia. Wiekowy emeryt nie musi składać żadnych wniosków do ZUS jest to, bowiem specjalne tzw. honorowe świadczenie, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści „z urzędu”, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat. Co więcej świadczenie to dostają także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. W naszym województwie ZUS wypłaca „dodatkową emeryturę” 135 osobom, które mają 100 i więcej lat. Wg danych GUS w Polsce średnio żyjemy aktualnie 81,9 lat. Dodatkowe pieniądze – to dobra wiadomość szczególnie dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem oraz dziećmi i przez to nigdy nie pracowały więc nie dostają emerytury. Im również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

– My zawsze pytamy rodzinę stulatka o zgodę na osobiste wręczenie listu oraz złożenie życzeń jubilatowi. Jeżeli ją dostajemy wtedy nasi pracownicy odwiedzają stulatka, aby wręczyć kwiaty i pogratulować mu osobiście. Niekiedy zdarza się, że rodzina nie wyraża zgody na wizytę np. ze względu na ciężki stan zdrowia jubilata, wówczas list gratulacyjny wysyłany jest pocztą – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 Coraz więcej stulatków

Świadczenie honorowe otrzymuje obecnie z ZUS 2150 osób w całej Polsce. A warto dodać, że liczba stulatków z każdym rokiem rośnie. Więcej seniorów z setką na koncie oznacza większe wydatki. Liczba wypłaconych świadczeń honorowych wzrosła od 2009 roku niemal dwukrotnie. W 2013 roku ZUS przeznaczył na nie 76,5 mln zł. W 2035 roku  będzie musiał wydać aż 626,5 mln zł.

Wysokość świadczenia

Świadczenia honorowe przyznawane są w wysokości aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, służącej do obliczenia nowych świadczeń przyznawanych w trybie zwykłym. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS. Tutaj warto wspomnieć, że wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat – w KRUS i ZUS jest taka sam. Taką samą kwotą posługują się również organy emerytalne MSW i MON. Od września 2017 roku to 3 536,87 zł brutto, od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy, kwota nie podlega waloryzacji, czyli do końca życia jest wypłacana w tej samej wysokości. Świadczenie honorowe dla stulatków ma już długą historię. Pierwsze wypłacono jeszcze w latach 70. XX wieku na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy. Wówczas dodatkowe pieniądze trafiały do zaledwie 500 osób. Od 2006 roku wypłata świadczeń jest uregulowana w ustawie, na podstawie której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

NIECO STATYSTYKI:

 

  1. Stulatkowie na Dolnym Śląsku; dane na wrzesień 2017 r.

  Wrocław Wałbrzych Legnica RAZEM
Il. stulatków 70 48 17 135
Najstarsza osoba 110 (mężczyzna ur. 17.06.1907 r.)

106 (kobieta 16.07.1911 r.)

104 (kobieta

ur. 23.02.1913)

103 (mężczyzna ur. 29.01.1914)

104 (kobieta

ur. 26.02.1913

102 (mężczyzna ur. 27.02.1915)

110 lat
płeć 59 kobiety

11 mężczyźni

37 kobiety

11 mężczyźni

13 kobiet

4 mężczyzn

109 Kobiety

26 Mężczyźni

 

  1. Stulatkowie w całej Polsce (dane i prognozy)

Liczba osób, które otrzymują „emeryturę wyjątkową” z tytułu ukończenia 100 lat: (po waloryzacji w marcu danego roku):

  rok Ilość 100 latków w Polsce w tys.  
  2007 1,4  
  2008 1,5  
  2009 1,6  
  2010 1,8  
  2011 2,0  
  2012 2,2  
  2013 2,2  
  2014 2,3  
  2015 2,5  
  2016 2,3  
  2017 2,2  
  1. Struktura wg roku urodzenia osób pobierających świadczenie dla 100-latka*) dane po waloryzacji
    w marcu 2017 r.
ROK urodzenia Liczba
Ogółem Mężczyźni Kobiety
1910 i wcześniej 53 9 44
1911 65 8 57
1912 110 13 97
1913 191 31 160
1914 367 49 318
1915 432 78 354
1916 730 106 624
1917 202 33 169
OGÓŁEM 2 150 327 1 823

 

*) dane pochodzą bezpośrednio z badania struktury wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS
po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych – marzec 2017r.

 

 

  1. Prognozowana liczba świadczeń dla 100-latków oraz prognozowane wydatki na świadczenia dla 100-latków*) (świadczenia realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Rok Prognozowana liczba 100-latków: stan na koniec danego roku. Prognozowane wydatki na świadczenia

dla 100-latków: kwoty nominalne w mln zł

 

Prognozowane wydatki na świadczenia dla 100-latków: kwoty zdyskontowane inflacją na 2014 r. w mln zł

2020 2200 99,1 89,0
2025 4200 247,7 196,8
2030 6700 525,3 368,9
2035 9700 1009,4 626,5
 

*) Wyniki pochodzą z przeliczenia wariantu nr 1 Prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku (ZUS, Warszawa marzec 2016 r.)

 

Iwona E. Kowalska

Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Dolnośląskiego

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *