133 miliony złotych wsparcia dla firm z Dolnego Śląska

Pieniądze trafiły do dolnośląskich przedsiębiorców w ramach konkursu prowadzonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Wsparcie skierowane było do firm, które zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. 

Konkurs ogłoszono w maju ubiegłego roku, a wnioski można było składać od 30 czerwca do 14 lipca 2021. Pierwotnie wielkość alokacji przewidzianej na to wsparcie sięgała 40 milionów złotych. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców oraz możliwość przesunięcia dodatkowych środków finansowych zarząd województwa trzykrotnie zwiększał dostępną kwotę wsparcia. Ostatecznie dzięki tym działaniom kwota wsparcia dostępnego dla firm sięgnęła ponad 132 milionów złotych.

Wsparcie, jakie samorząd województwa przekazał dolnośląskim przedsiębiorcom to kolejny duży zastrzyk finansowy dla regionalnej gospodarki.

– Wsparcie, jakie przekazujemy dolnośląskim przedsiębiorcom to kolejny duży zastrzyk finansowy dla regionalnej gospodarki. O ogromnym zainteresowaniu naszymi działaniami świadczy fakt, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono prawie 1000 wniosków na sumę niemal 200 milionów złotych. To przekroczyło pięciokrotnie pierwotną kwotę jaką dysponowaliśmy. Dlatego, w odpowiedzi na potrzeby, przekazywaliśmy pojawiające się wolne środki finansowe tak, aby pieniądze trafiły do wszystkich, którzy prawidłowo przygotowali swój wiosek – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Każdy wnioskodawca mógł otrzymać wsparcie w wysokości do 320 000 PLN (co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie). Jednym z kluczowych premiujących kryteriów wyboru był poziom spadku obrotów firmy. Aby ubiegać się o pomoc finansową musiał on sięgać 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów z roku ubiegłego. 

– W ubiegłym roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła konkurs na dofinansowanie dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – Branża turystyczna, gastronomiczna czy też rozrywkowa – to właśnie przedsiębiorcy z tych sektorów najczęściej składali wnioski o dofinansowanie.  Zainteresowanie konkursem było tak duże, że zdecydowaliśmy się podwoić wysokość środków finansowych. Dzięki takiemu wsparciu dolnośląskie firmy mogą dalej się rozwijać i funkcjonować na rynku – dodaje.

Konkurs dla przedsiębiorców zorganizowany został przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą

Związana ze skutkami pandemii wysokość strat finansowych, które przedsiębiorca poniósł w ramach prowadzonej działalności gospodarczej była istotnym warunkiem otrzymania finansowego wsparcia. Pozostałymi kryteriami wyboru były kryteria premiujące m.in. przebranżowienie lub poszerzenie katalogu usług w firmie oraz efekt ekologiczny jako dodatkowy składnik projektu.

Dodatkowym premiowanym elementem był główny kod PKD przedsiębiorców, czyli branże (związane z zakwaterowaniem, gastronomią, organizatorami turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz z działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną), które najmocniej ucierpiały w  wyniku panującej pandemii Covid – 19.

– Polacy to przedsiębiorczy naród. 99,8 proc. firm w RP należy do sektora MŚP, generując prawie połowę naszego PKB. Warto zauważyć, że duża część przedsiębiorców działa lokalnie, wspierając swoją pracą i podatkami regiony, w których działają. Wspieranie lokalnych firm jest ważne dla samorządu województwa, tym bardziej w czasach, gdy należy skoncentrować się na pobudzaniu polskiej gospodarki. Mamy nadzieję, że dostarczone środki finansowe będą pozytywnym zastrzykiem dla podmiotów, które ucierpiały w skutek pandemii – mówi Ewelina Szydłowska-Kędziera, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Z dofinansowania skorzystała między innymi Wioska Indiańska Wokini z Ostaszowa

Z dofinansowania skorzystała między innymi Wioska Indiańska Wokini z Ostaszowa, gdzie zakupiono przyczepę do przewozu zwierząt, busa oraz dmuchany plac zabaw. Pozwoliło to właścicielom rozszerzyć swoją działalność.

– Wyszliśmy po pandemii do odbiorców poza nasz teren i umożliwiliśmy udział w atrakcjach dzieciom, które często po lockdownie nie potrafiły się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Teraz okazało się, że to atrakcje mogą przyjechać do nich. Bez tego wsparcia nie stać by nas było na tak duże zakupy. Dlatego jest to bardzo duża pomoc. I myślę, że mówię tutaj w imieniu wszystkich przedsiębiorców, którzy skorzystali z tego projektu – mówi Paweł Jaworski, właściciel Wioski Indiańskiej Wokini.

Z dofinansowań skorzystały aż 672 firmy z całego Dolnego Śląska, czyli wszystkie, które się o nie ubiegały i spełniły kryteria formalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *