100 tysięcy na nowe chodniki

Decyzją Rady Gminy Świdnica, pomoc finansowa w kwocie 100 tys. zł. trafi do powiatu świdnickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, związanego z budową chodników przy drogach powiatowych na ternie gminy Świdnica.

Mieszkańcy gminy Świdnica zgłaszają duże potrzeby w zakresie budowy chodników na terenie gminy, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Z uwagi na fakt, że większość ciągów komunikacyjnych zlokalizowana jest przy drogach powiatowych, podjęto rozmowy ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego o budowie nowych odcinków chodników na terenie gminy, których SDPŚ w Jaworzynie Śląskiej zobowiązała się do realizacji zamierzeń przy dofinansowaniu gminy Świdnica. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz kierowców, korzystających z dróg na terenie gminy.

Tylko w 2016 roku Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, na mocy zawartego porozumienia z gminą Świdnica, wykonywała chodniki przy drogach powiatowych w: Witoszowie Dolnym (od granicy miasta do początku wsi), Witoszowie Górnym (od przystanku autobusowego w kierunku agroturystyki), zatokę autobusową w Pogorzale oraz chodnik w Gogołowie (w kierunku kościoła). Wartość udzielonej dotacji w 2016 r. opiewała na kwotę 250 tys. zł.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w roku bieżącym oraz zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Świdnica, a powiatem świdnickim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *