100 milionów złotych na termomodernizację na Dolnym Śląsku

Dzięki tym ogromnym pieniądzom z obszaru Dolnego Śląska zniknie wiele szkodliwych kopciuchów, a przybędzie instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł. W pierwszej rundzie konkursu zorganizowanego przez samorząd województwa dofinansowania na łączną kwotę niemalże 100 mln zł zdobyło 29 podmiotów, które zarządzają placówkami edukacyjnymi. Pieniądze na termomodernizację pochodzą ze środków unijnych.

O dopłatę do inwestycji mających na celu podniesienie efektywności budynków użyteczności publicznej mogły się starać między innymi jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. W ramach pierwszej rundy konkursu, wpłynęło 31 projektów, a 29 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostały wybrane do otrzymania dofinansowania. Inwestycje te opiewają łącznie na kwotę niemalże 100 mln zł.

Dotacje można przeznaczyć między innymi na wymianę lub modernizację źródeł ciepła, ocieplenie budynków, podłączenie do sieci ciepłowniczej, czy montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W konkursie mogły startować podmioty posiadające lub zarządzające budynkami użyteczności publicznej, w których mieszczą się placówki edukacyjne – żłobki, przedszkola i szkoły (z wyłączeniem szkół wyższych).

Wiadomość o wyborze podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na termomodernizację budynków, przekazali marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Grzegorz Macko

– Jednym z priorytetów Samorządu Województwa Dolnośląskiego jest walka ze smogiem. Podobnie, jak lokalne samorządy, jesteśmy zdeterminowani, aby mieszkańcy regionu oddychali czystym powietrzem. Tego typu programy dopłat są bardzo ważne i potrzebne, ponieważ dzięki nim można za jednym razem wyeliminować wiele nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawić jakość powietrza na dużym obszarze – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Konkurs realizowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Łącznie, w kończącej się perspektywie finansowej UE, samorząd województwa na gospodarkę niskoemisyjną przeznaczył już prawie 2 mld zł, w tym na produkcję energii ze źródeł odnawialnych – ponad 240 mln zł, wdrażanie strategii niskoemisyjności – ponad 670 mln zł, podniesienie efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach – ponad 114 mln zł oraz w budynkach użyteczności publicznej sektora mieszkaniowego – ponad 840 mln zł.

– Cieszymy się, że gminy chętnie korzystają z programów na termomodernizację. W nadchodzącej perspektywie finansowej pozostanie to jednym z naszych priorytetów do dofinansowań – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na termomodernizację budynków placówek edukacyjnych dostępny jest na stronie www.dolnyslask.pl.

W okresie ogrzewczym wielu Dolnoślązaków zmaga się na co dzień z problemem smogu. Fot. pixabay.com

Jakość powietrza na Dolnym Śląsku wciąż nie jest zadowalająca

Realizacja programów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważna, ponieważ ponad połowa Dolnoślązaków wciąż oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Państwowy Monitoring Środowiska, więcej niż 50 procent mieszkańców regionu żyje na obszarach, gdzie poziom szkodliwego benzo(a)pirenu przekracza przyjętą normę. To substancja powstająca w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym paliw stałych, drewna, odpadów, tworzyw sztucznych czy paliw samochodowych. Benzo(a)piren kumuluje się w organizmie, jest toksyczny i rakotwórczy.

Kolejnym szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza, jakie występuje na znacznej części województwa, są pyły zawieszone PM10, czyli niezwykle małe cząstki m.in. kurzu, popiołu, a także startych opon czy tarcz i klocków hamulcowych. Często osiadają na nich także inne substancje np. metale ciężkie. Pyły te bardzo łatwo przenikają do płuc. Mogą być toksyczne. Powodują kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie alergii.

– Dbałość o klimat i czyste powietrze to konieczność wynikająca z troski szczególnie o pokolenie młodych ludzi. Zmiany następują tak szybko, że nie możemy czekać. Dlatego warto poprzeć każde działanie na rzecz naszego środowiska. Jestem przekonany, że podmioty, które otrzymały dofinansowania, dobrze wykorzystają te środki, a dzięki tym inwestycjom jakość powietrza na Dolnym Śląsku się poprawi – mówi Jacek Iwancz, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W walce ze smogiem konieczne są zdecydowane działania. Samorząd Województwa Dolnośląskiego 30 listopada 2017 roku przyjął uchwały antysmogowe. To trzy dokumenty skonstruowane dla Wrocławia, uzdrowisk oraz pozostałej części województwa. Ustanawiają one ograniczenia w zakresie stosowania paliw stałych niskiej jakości oraz klasy instalacji wykorzystywanych do ogrzewania i terminy ich wprowadzania.

Dodatkowe pieniądze z programu Czyste Powietrze dla Dolnego Śląska

Jakość powietrza na Dolnym Śląsku w ogromnej mierze zależy od samych mieszkańców i tego, czym palą w domowych piecach

Podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu marszałek Cezary Przybylski wraz z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką ogłosili start pilotażu akcji uzupełniającej program „Czyste powietrze” oraz zwiększenie jego finansowania z 15 mln do 20 mln zł. Od początku października wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska mogą się starać się o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, termomodernizację budynków, modernizację instalacji CO i CWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, mikroinstalacje fotowoltaiczne, dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

Nowością jest tutaj możliwość starania się o środki przez osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub całe wspólnoty mieszkaniowe.

Dodatkowo, dla mieszkańców gmin graniczących z Czechami, dotacje będą wyższe o 10 punktów procentowych. Warto zwrócić także uwagę na to, że wszystkie źródła ciepła, jakie zostaną zakupione z dofinansowaniem, muszą spełniać docelowe wymagania uchwał antysmogowych przyjętych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że dzięki temu programowi efektywność energetyczna poprawi się w 50 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 300 lokalach, a z Dolnego Śląska zniknie łącznie około 720 kopciuchów.

Pilotaż prowadzony będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i tam też należy szukać odpowiednich wniosków i szerszych informacji. Planowany jest on na lata 2021 – 2024.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *