Zmiany w naborze do miejskich żłobków [HARMONOGRAM]

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniają się zasady naboru dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Żłobka Miejskiego nr 2.

Kartę zgłoszeniową należy pobrać ze strony internetowej Żłobka Miejskiego nr 1 lub Żłobka Miejskiego nr 2. Wypełniony wniosek (oprócz informacji o stanie zdrowia, pkt V) trzeba zeskanować i odesłać na adres mailowy żłobka: zlobek11@wp.pl (Żłobek Miejski nr 1) lub zlobek_nr2@wp.pl (Żłobek Miejski nr 2) przez ePUAP, tradycyjną pocztą, lub wrzucić do skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 1” lub „Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 2”.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W ŚWIDNICY NA ROK 2020/2021
RODZAJ CZYNNOŚCI TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek wraz z dokumentami ze strony żłobka: www.zlobeknr1.com.pl

Zwrot wypełnionych wniosków
od 15 kwietnia 2020 roku od godz. 8.00 do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00

do 15.05.2020 do godz. 14.00
Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad 21-22 maja 2020 roku
Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka, na tablicy ogłoszeń 29 maja 2020 roku, godz. 09.00
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych podpisują umowę korzystania z usług żłobka w Żłobku Miejskim nr 1
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 26
do 30 czerwca 2020 roku

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych podpisują umowę korzystania z usług żłobka w Żłobku Miejskim nr 2
ul. Galla Anonima 5  
od 17 czerwca 2020 roku, od godz. 8.00 do 19 czerwca 2020 roku do godz. 14.00.

Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *