Złóż wniosek na dofinansowanie remontu

Złóż wniosek na dofinansowanie remontu zabytkowych obiektów w Świdnicy

688 tysięcy złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Do końca lutego czekamy na wnioski, które składać mogą właściciele zabytków, czyli osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, a także spółki prawa handlowego.

– Dotowane mogą być wyłącznie prace, które powinny zakończyć się najpóźniej do 15 grudnia tego roku. Maksymalna wielkość dofinansowania to 80 % wartości inwestycji – dodaje Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.

Przypomnijmy, że dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. Jednak dopiero od 2015 roku kwoty te są o wiele wyższe niż w latach ubiegłych, gdyż prezydent miasta przyjęła zasadę udzielania dotacji w wysokości około 50% wartości zadania właścicielom zabytków, którzy złożyli wnioski. Od tego czasu przeznaczono na ten cel ponad 8 milionów złotych. W 2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w kolejnym roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy tyle. W 2015 roku udzielono dotacji 19 podmiotom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 24 wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta 1 405 850 zł. W 2017 roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie prac remontowych dla 17 obiektów. A w 2018 roku prawie 3 miliony złotych trafiły do 29 wnioskodawców.

Dzięki tak dużym środkom z budżetu miasta starówka zyskuje na uroku, ale ważne jest także to, że powstrzymujemy dekapitalizację kamienic. Wybierając wnioski do zatwierdzenia przez Radę Miejską zawsze kierujemy się przede wszystkim zasadami: remontujemy elementy zewnętrzne, czyli dachy, elewacje przednie lub tylne, ratujemy zabytki będące w najgorszym stanie, szczególnie te, gdzie występują znaczne ubytki w poszyciu dachowym lub elewacja uległa znacznej degradacji, zwracamy także uwagę na ekspozycję danego zabytku mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.um.swidnica.pl w zakładce urząd miejski – konkursy i dotacje – dotacje celowe. Należy je składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w pokoju 1a na parterze lub przesłać pocztą na adres urzędu. Termin naboru wyznaczono do dnia 28 lutego br.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Barbara Sawicka, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków (pokój nr 321, nr tel. 74/856 28 85).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *