Żłobek po otwarciu. Lista rezerwowa się powiększa

Miejski Żłobek nr 2 w Świdnicy funkcjonuje dopiero od dwóch miesięcy, a już przeżywa pełne obłożenie. Lista rezerwowa powiększa się codziennie o nowe wnioski. – Nasza decyzja o budowie nowego żłobka w Świdnicy okazała się być niezwykle trafna – ocenia prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Przypomnijmy, że Miejski Żłobek nr 2 oficjalnie otwarto 22 maja podczas „Dni Otwartych”, kiedy każdy rodzic ze swoim dzieckiem mógł zapoznać się z warunkami panującymi w nowo wybudowanym obiekcie i poznać personel odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi.

Działalność żłobka od dwóch miesięcy przebiega bezproblemowo – zapewnia jego dyrektor, Beata Łopatowska.

Opiekę w żłobku znalazła grupa 100 dzieci ze Świdnicy. – Co ważne, podopieczni placówki objęci są unijnych projektem „Świdnickie Maluchy”, który skierowany jest na wsparcie tych rodzin z dziećmi, gdzie rodzice mają problem ze znalezieniem pracy oraz deklarują powrót do niej po urodzeniu dziecka. Dla dzieci z tych rodzin przewidziano możliwość bezpłatnego pobytu w Żłobku Miejskim nr 2. Zdecydowana większość podopiecznych, bo aż 70 z nich objętych jest pomocą z projektu – informuje Mateusz Jadach z Biura Prezydenta.

Obecnie żłobek posiada pełne obłożenie. Lista rezerwowa powiększa się codziennie o nowe wnioski. Znajduje się na niej 28 dzieci, z czego 8 zostanie przyjętych we wrześniu w miejsce tych odchodzących do przedszkola.

Powiększająca się lista rezerwowa jest w naszej ocenie spowodowana w dużej mierze efektem pozytywnych komentarzy wystawianych przez rodziców. Wyrażają oni swoje zadowolenie z panujących tu warunków oraz kadry pracowniczej. To mobilizuje nas do dbania o zachowanie najwyższych standardów opieki nad dziećmi – podkreśla Beata Łopatowska, dyrektor Miejskiego Żłobka nr 2 w Świdnicy.

Atutem placówki są prowadzone tam dodatkowe zajęcia. To m.in. z zumba prowadzona przez doświadczonego instruktora. Od września odbywać się będą również lekcje rytmiki oraz konsultacje z logopedą, psychologiem i rehabilitantem-fizjoterapeutą. Obecnie w placówce pracuje 28 osób.

Nasza decyzja o budowie nowego żłobka w Świdnicy okazała się być niezwykle trafna. Brakowało kolejnego tego typu obiektu w mieście, co potwierdza kolejka oczekujących na miejsce w placówce. Chcieliśmy, by to miejsce było bardzo przyjazne i takie, gdzie wokół dzieci będzie tworzona przyjazna atmosfera i to się udało. Świadomość, że oddane pod opiekę dziecko jest bezpieczne, to rzecz absolutnie podstawowa dla każdego rodzica – podkreśla Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Mają swój profil

Żłobek aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Jego profil na Facebooku jest regularnie aktualizowany o zdjęcia z wydarzeń poszczególnych grup dzieci, ich zabaw, zajęć czy wycieczek. Znaleźć tam można również całą zatrudnioną w placówce kadrę.

Garść informacji

Przypominamy, że zakres prac związanych z budową Miejskiego Żłobka Nr 2 w Świdnicy przy ul. Galla Anonima 5 obejmował budowę budynku żłobka wraz z wyposażeniem na 100 miejsc dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Galla Anonima i Andersa. Łączny koszt zadania wyniósł 4 995 138,77 zł. Finansowane było ono ze środków  budżetu państwa w ramach resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 w wysokości 2 391 326,00 zł oraz z budżetu Miasta Świdnicy w wysokości 2 603 812,77 zł.

oprac. (BFG)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *