Zgłoś się do Rady Seniorów

Jeśli ukończyłeś 60 lat, możesz przystąpić do Rady Seniorów. W bieżącym roku kończy się działalność jej pierwszej kadencji, dlatego też ogłoszono wybory.

fot. archiwum redakcji

Od 2014 roku działa w Świdnicy Rada Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych.

W bieżącym roku kończy się działalność pierwszej jej kadencji, dlatego też ogłoszono wybory, które zaplanowano na 7 czerwca. Odbędą się one o godz. 16.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

Czy chcesz mieć istotny wpływ na życie seniora w Świdnicy, decydować o sposobie spędzania wolnego czasu? Podpowiedz, jak „odciągnąć seniora od telewizora”? Masz pomysły i chęci popracować społecznie? Zostań członkiem nowej Rady Seniorów – czekamy na Ciebie! – zachęca Marian Wilczyński, przewodniczący Rady Seniorów w Świdnicy.

Przedstawiciele tej organizacji biorą czynny udział w obchodach Dni Seniora czy też w Senioriadzie. Współpracują z podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec i klubami seniora na Osiedlu Młodych i Zarzeczu. Członkowie Rady Seniorów współuczestniczyli w organizacji takich przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.

Kandydatem do Rady Seniorów może być osoba, która ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem Świdnicy. Musi także uzyskać poparcie przynajmniej 15 innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić stosowne formularze, które można pobrać:

  • z tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (www.swidnica.bip-gov.info.pl),

  • w Referacie Organizacji Pozarządowych, w budynku przy ul. Długiej 33,

  • w Urzędzie Miejskim w Wydziale Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych.

Wypełnione druki należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br. do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, pokój nr 126 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *