Zdobądź pieniądze na podręczniki

 

 

Przypominamy rodzicom, że jeszcze tylko do 8 września mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

 

Przypominamy rodzicom, że jeszcze tylko do 8 września mogą skorzystać z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy składać w sekretariatach szkół. Pomoc przysługuje: uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto; w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182) (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód. W zależności od klasy wysokość dofinansowania wyniesie od 225 zł do 445 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *