Zasłużona dla Świdnicy

Osoby, które szczególnie angażują się w życie Świdnicy są honorowane tytułem Zasłużonych dla Miasta. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wyróżnienie odebrała Teresa Borek.

Pani Teresa Borek od 1984 roku nieprzerwanie pełni funkcję kierownika oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy. W organizacji pełniła także społecznie funkcję sekretarza. W związku z jej bezpośrednimi działaniami powstały jednostki PCK na terenie naszego miasta – szkolne koła PCK, kluby Honorowych Dawców Krwi czy też Grupa Społecznych Instruktorów PCK. Podczas swojej działalności w ramach PCK wniosła ogromny wkład w udzielanie pomocy finansowej i materialnej mieszkańcom Świdnicy, będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Organizacja pod kierownictwem pani Teresy Borek przeprowadza między innymi:
– cykliczne zbiórki środków finansowych, które przekazywane są na zakup paczek mikołajkowych dla najuboższych dzieci z terenu miasta,

– zbiórki żywności,

– szkolenia i akcje edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Świdnicy,

– akcje edukacyjne związane z promocją zdrowego stylu życia,

– akcje zbiórki krwi na terenie Powiatu Świdnickiego,

– coroczne wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe dla świdnickiej młodzieży,

– akcje promujące wolontariat w Świdnicy – grupa SIM PCK otrzymała w 2016 roku od Prezydent Miasta Świdnicy wyróżnienie i tytuł „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.

Ponadto, pani Teresa Borek, w latach 80-tych ubiegłego wieku pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej w Świdnicy, a także była wieloletnim ławnikiem Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *