Zaprojektuj medal na Bieg Niepodległości (KONKURS)

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza konkurs na projekt medalu przyznawanego za udział w zaplanowanym na 11 listopada Biegu Niepodległości. Jaki charakter ma mieć pamiątka wieńcząca wysiłek startowy? To może zależeć od Ciebie. Na autora zwycięskiego projektu czeka nagroda!

W tym roku Bieg Niepodległości w Świdnicy odbędzie się już po raz dziesiąty. Drugi rok z rzędu projekt medalu wyłoniony zostanie w konkursie. Szczegóły dotyczące wytycznych pracy, terminów oraz zasad głosowania określa regulamin.

 

Regulamin

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Świdnickiego.
 2. Konkurs trwa do 22.09 do 30.09.2017. Do tego dnia czekamy na prace w formie pliku graficznego w jakości do druku – 300 dpi (preferowane: jpg; png; tiff; bmp; pdf). Projekty z tytułem wiadomości „projekt – medal” prosimy kierować na adres: marketing@osir.swidnica.pl
 3. Projekt należy podpisać (imię, nazwisko, dane kontaktowe). Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na publikację danych oraz oświadczenie Autora o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatorów.
 4. Projekt musi zawierać:
  • awers i rewers
  • datę wydarzenia oraz nazwę (11.11.2017, 10. Bieg Niepodległości
  • logotyp OSiR Świdnica, herby Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego w Świdnicy
  • element/elementy patriotyczne (w tym z wykorzystaniem biało-czerwonych akcentów)
 5. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi estetyczne i techniczne późniejszego wykonania medalu oraz zaakceptowane przez Komisję Konkursową w składzie: przedstawiciel ŚOSiR, przedstawiciel UM Świdnica, zawodowy medalier zostaną zaprezentowane na stronie osir.swidnica.pl oraz https://www.facebook.com/osir.swidnica i poddane głosowaniu.
 6. Głosowanie na stronie facebookowej trwać będzie od 2 do 4.10.2017 r do godz. 20.00
 7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5.10.2017 na stronach wymienionych w pkt.4.
  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o Twórcy wybranego projektu, a także innych Projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora i Partnerów oraz w mediach i Internecie.
 8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę niespodziankę fundowaną przez Galerię Świdnicką
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w projekcie medalu w zakresie dostosowania wzoru do możliwości technicznych wykonawcy.
 10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby w nim uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
 11. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *