Zapraszamy na zajęcia warsztatowe

Z myślą o świdnickich seniorach (w wieku 60+) i dzieciach (w wieku od 7 do 14 lat) będących pod ich opieką, miasto Świdnica organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe.

Pierwszy cykl spotkań zaplanowano od lutego do kwietnia. Obejmie warsztaty rękodzielnicze – ćwiczenia umiejętności manualnych, które pobudzają kreatywność, z wykorzystaniem różnych materiałów: drewno, tekstylia, włóczki, wiklina oraz tai – chi czyli system ćwiczeń fizycznych, kładący nacisk na równowagę, koordynację i rozluźnienie w ruchu. Będą odbywały się one popołudniu, w czterech grupach, w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33 i Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, Rynek 39-40

Zapisy do poszczególnych grup już od wtorku, 11 lutego, prowadzić będzie Regionalna Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy. 11 i 12 lutego zapisywać się mogą tylko seniorzy wraz z dziećmi, nad którymi będą sprawować opiekę. W przypadku wolnych miejsc, w kolejnych dniach będą prowadzone zapisy samych seniorów, chcących wziąć udział w warsztatach. Pierwsze zajęcia zaplanowano w piątek, 14 lutego. Niezbędne dane do zapisów: imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr telefonu. Liczba miejsc jest ograniczona – w czterech grupach uczestniczyć może łącznie 80 osób, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *