Zapewnią bezpieczeństwo pieszym

W najbliższy poniedziałek, tj. 14 listopada, w godz.6:00-22:00, świdnicka „drogówka” na drogach naszego powiatu prowadzi działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, przyłączając się do ogólnokrajowej akcji o tym kryptonimie. Wzmożone działania ukierunkowane będą przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.

policjadrogowa

Ślisko, ciemno, niebezpiecznie – tak w paru słowach powiedzieć można o jesienno – zimowych warunkach drogowych. W okresie tym z zagrożeniem muszą liczyć się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, jednakże to piesi muszą zadbać najbardziej o swoje bezpieczeństwo. W trudnych warunkach atmosferycznych, przy dość szybko zapadającym zmroku, są oni często zupełnie niewidoczni na drodze, a jak przypominamy, od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

Wychodząc naprzeciw tym użytkownikom dróg, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, w dniu 14 listopada 2016r., w godz. 6:00–22:00 przeprowadzone zostaną działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

W ostatnich działaniach tego typu, które odbyły się w dniu 18 października br. funkcjonariusze garnizonu dolnośląskiego ujawnili 1449 naruszeń w ruchu drogowym popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi i niechronionych uczestników ruchu drogowego, z czego 398 stanowiło przechodzenie w miejscach niedozwolonych, 136 niestosowania się pieszych do sygnalizacji świetlnej oraz 24 przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdami silnikowymi.

W ramach prowadzonej akcji policjanci zwrócą wyjątkową uwagę na zachowanie właściwych relacji na linii kierujący-pieszy. W szczególności egzekwowane będą przepisy ruchu drogowego dotyczące:

  • zachowania się kierujących pojazdami względem pieszych;
  • poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników;
  • przechodzenia pieszych w miejscach niedozwolonych, stosowania się do sygnalizacji świetlnej,
  • prawidłowego oświetlenia rowerzystów, właściwego przekraczania przez nich jezdni,
  • stosowania przez pieszych elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

(KPP Ś-ca)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *