Zamień piec na ogrzewanie gazowe i zadbaj o to, czym oddychasz!

Po programie Kawka i wymianie w mieszkaniach ogrzewania na centralne, przyszedł czas na właścicieli domków jednorodzinnych. Na terenie Świdnicy władze wdrażają program gospodarki niskoemisyjnej. Mieszkańcy mogą otrzymać aż do 85 proc. dofinansowania! Na początek należy wypełnić ankietę, która niebawem trafi do ich skrzynek pocztowych.

niska emisja (21)

Dzisiaj, 13 czerwca podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Świdnicy dziennikarzom zostały przedstawione szczegóły programu. Wzięli w niej udział przedstawiciele firmy BMT-Polska, którzy wytłumaczyli, że to właśnie niska emisja, czyli wszystkie pyły i gazy pochodzące z domowych pieców, a nie wysokie kominy przemysłowe i energetyczne, silnie wpływają na jakość powietrza, którym oddychamy. – Pył zawieszony, czyli PM10 jest szczególnie szkodliwy na górne drogi oddechowe, a także sprzyja powstawaniu nowotworów. Powoduje też choroby układu krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających pobytu w szpitalu. Jego długotrwałe wdychanie ma również wpływ na średnią długość życia – tłumaczył Wojciech Borecki z firmy BMT Polska Sp. z o.o.

Poinformował on, że na terenie Świdnicy jest bardzo wysokie stężenie szkodliwych związków, szczególnie w miesiącach od listopada do marca. – Poza sezonem grzewczym stężenie pyłu jest niskie, ale w sezonie grzewczym już znacząco wysokie. W krytycznych miesiącach zimowych norma jest znacznie przekroczona – mówił.

W konferencji udział wzięła również prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i jej zastępca Marek Suwalski. Przekonywali oni, że to mieszkańcy często są powodem tego, że sami chorują. – Musimy zrobić wszystko, aby ograniczać tzw. niską emisję w swoim otoczeniu, bo jest ona po prostu dla naszego zdrowia szkodliwa. Celem tego programu jest poprawa jakości środowiska, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców – mówiła Beata Moskal-Słaniewska i dodała, że najważniejsze teraz to uświadomienie mieszkańców o szkodliwości tej emisji pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.

Korzyści wynikające z ograniczenia niskiej emisji to przede wszystkim poprawa jakości powietrza, którym oddychamy oraz poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i osób starszych, najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenie powietrza.

Z programu Kawka mogli skorzystać mieszkańcy budynków wielorodzinnych, a ten obejmuje rozproszoną zabudowę jednorodzinną, w której w najbliższych kilkunastu latach nie wdroży się systemu ciepłowniczego. Rozwiązaniem dla palenia w piecach jest na przykład ogrzewanie gazowe. Wsparcie może być również udzielone na zastosowanie pomp ciepła.

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec

Garść informacji z urzędu

Czego będą dotyczyły ankiety?

Przystępując do działań Urząd Miejski w Świdnicy musi uzyskać informacje o Państwa potrzebach
i zamiarach. Przy znaczących, lecz ograniczonych środkach trzeba najpierw określić skalę możliwego wsparcia inwestycji przeprowadzonych przez Państwa w Waszych domach.

Dlatego w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona akcja zbierania danych poprzez krótkie ANKIETY, które znajdą Państwo w swoich skrzynkach pocztowych.

Będą Państwo pytani w pierwszej kolejności o sposób ogrzewania Waszych domów i o powierzchnię ogrzewaną, gdyż te dwa parametry stanowią podstawę do dalszych działań. Pojawi się też pytanie o to, czy Wasz dom był poddany termomodernizacji? Wypełnienie i odesłanie ankiety nie rodzi żadnych zobowiązań z Państwa strony. Przystąpienie do programu ograniczania niskiej emisji kominowej jest, i do końca będzie, całkowicie dobrowolne.

Osoby, które nie odeślą wypełnionych ankiet nie tracą możliwości przystąpienia do programu, jednak przy większej liczbie osób zainteresowanych pierwszeństwo będą mieli ci, którzy zechcą poświęcić kilka minut na wypełnienie ankiety i jej zwrot do Urzędu Miasta, listem lub osobiście.

Istnieje również możliwość wypełniania ankiet drogą elektroniczną, będą one dostępne na stronie internetowej UM Świdnica (um.swidnica.pl), zakładka Mieszkańcy, Czysta Świdnica, Niska Emisja Kominowa.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia zostaną opracowane po rozeznaniu skali potrzeb.

Dlatego tak ważne jest, aby Ci z Państwa, których domy spełniają podstawowe kryteria uczestnictwa w programie (w szczególności: dom ogrzewany piecami lub kotłem opalanym węglem lub innym paliwem stałym) szybko zgłosili chęć przystąpienia do programu.

1 thought on “Zamień piec na ogrzewanie gazowe i zadbaj o to, czym oddychasz!

  1. Mam ogrzewanie gazowe ale palę koksem.Jest znacznie taniej.Także nie w tym problem czy palimy gazem czy koksem ewentualnie węglem.Tylko problem w cenie paliwa które się spala.Chętnie bym używał piec gazowy gdyby gazem było taniej.Albo chociażby podobnie w cenie jak za koks.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *