Zadbają o brzegi Bystrzycy

Miasto Świdnica, kolejny rok z rzędu weźmie na siebie obowiązek utrzymania  i  konserwacji międzywala i skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika wodnego „Witoszówka I” w Parku Centralnym. Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zarządcą tych terenów.

Od  2016 roku  miasto  realizuje  zadania  związane  z  bieżącym  utrzymaniem  i  konserwacją brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach odrębnego porozumienia w latach  2017 – 2018 został również odmulony i wyremontowany zbiornik „Witoszówka I” w Parku Centralnym. W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac.  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  Zarząd Zlewni  w Legnicy na 2022 rok przeznaczyło 75 tys. zł jako swój udział w porozumieniu, miasto  Świdnica również wydatkuje kwotę  75 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *