Zabytki z większym dofinansowaniem

Dodatkowe 300 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na realizację programu dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.  

Dotacje otrzyma osiem wspólnot mieszkaniowych. Część dotyczy prowadzenia prac konserwatorskich i są to wspólnoty zlokalizowane przy  zlokalizowanych przy pl. Grunwaldzkim 6,  ul. Kościelnej 11, ul. Waleriana Łukasińskiego 9, ul. Westerplatte 37. Wspólnoty przy ul. Długiej 26, pl. Grunwaldzkim 3-3a ul. Kotlarskiej 7 otrzymają środki na przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji. Natomiast wspólnocie przy ul. Stefana Żeromskiego 3 przyznano dofinansowanie na roboty budowlane, czyli izolację przeciwwilgociową ścian.  W tym roku już 20 podmiotom przyznano dotacje w wysokości 2 milionów 917 tysięcy złotych na remonty zabytkowych obiektów. Miasto wsparło też kwotą 83 tys. złotych remont zabytkowej wieży strażackiej na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Łącznie zatem dofinansowanie do zabytków wyniesie w tym roku prawie 3 mln 300 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *