Wycięte w pień pod Kaufland

drzewa wycinka1

drzewa wycinka1Oburzenie mieszkańców wywołało wycięcie dziesiątek drzew, a docelowo ponad 200, pod budowę hipermarketu Kaufland. W związku z inwestycją powstaną nowe odcinki ulic i rondo. I co do nich swoich krytycznych zastrzeżeń nie kryją świdniczanie.

Oburzenie mieszkańców wywołało wycięcie dziesiątek drzew, a docelowo ponad 200, pod budowę hipermarketu Kaufland. W związku z inwestycją powstaną nowe odcinki ulic i rondo. I co do nich swoich krytycznych zastrzeżeń nie kryją świdniczanie.

Inwestor oczyszcza teren

Uważają oni, że wcześniej plany w związku z budową obiektu handlowego, nie uwzględniały wycinki drzew, a widok z okna sąsiadów terenu, na jakim powstaje, wprawił ich w osłupienie.

Drzewa stanowią naszą osłonę. W pierwotnych wersjach nie było mowy o ich usunięciu. Postawiono nas przed faktem dokonanym – żali się w imieniu kilkudziesięciu osób Bogumiła Kosut, mieszkanka ul. Piłsudskiego.

Kilka dni temu inwestor rozpoczął wycinkę drzew, co związanie jest z początkiem realizacji przedsięwzięcia. Ścięte drzewa leżą przy drodze krajowej nr 35 od strony ulicy Emilii Plater i na dawnym boisku przy ul. Ceglanej.

Miasto w lipcu 2014 wydało decyzję na wycięcie drzew z działek przedsiębiorcy przy ulicy Ceglanej, gdzie ma powstać inwestycja. Zgoda objęła 162 drzewa, głównie topole, młode dęby, głogi. Przedsiębiorca może je usunąć pod warunkiem zastąpienia taką samą liczbą nowych nasadzeń – wyjaśnia Eleonora Sikocińska, kierownik referatu ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. – Wartość usuwanych drzew wyliczono na 285 tysięcy złotych i taką kwotę inwestor będzie musiał zapłacić, jeśli do listopada tego roku na swoim terenie nie posadzi 162 drzew ozdobnych. Istnieje jeszcze drugi warunek który mówi, że drzewa muszą przeżyć minimum trzy lata – dodaje.

Miasto wydało też decyzję zezwalającą na usuniecie 51 topól kanadyjskich z działek inwestora.

To gatunki nierodzime, w związku z tym nie jest naliczana opłata. Przedsiębiorca ma obowiązek nasadzić, również do listopada, 54 inne drzewa. Jeśli tego nie zrobi, będzie odpowiadał z przepisów dotyczących nielegalnej wycinki drzew, a w tym przypadku grożą bardzo wysokie kary – przybliża Eleonora Sikocińska.

drzewa wycinka1

 

Drzewa za rondo

Drzewa przy ul. Emilii Plater zostały wycięte na innych zasadach – nastąpiła ona bez przejęcia terenu. Należy on do miasta, ale na mocy porozumienia firma została inwestorem zastępczym i wybuduje w tym miejscu rondo turbinowe, umożliwiające wjazd zarówno na ul. Emilii Plater, jak i Ceglaną.

Rondo turbinowe było jedynym rozwiązaniem, na które kilka lat temu zgodziła się Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, czyli zarządca drogi krajowej nr 35. Zgoda na usunięcie drzew została wydana równocześnie z pozwoleniem na budowę, które z kolei wydało świdnickie starostwo. Kwestię wycinki reguluje w tym przypadku tzw. specustawa drogowa, czyli ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Na jej mocy inwestor może wycinać drzewa bez zgody właściciela terenu i bez konieczności wykonania nowych nasadzeń. Pozwolenia nie zostały zaskarżone i mają tryb natychmiastowej wykonalności. W tym przypadku firma się pośpieszyła i wykonała wycinkę bez przejęcia terenu od inwestora, którym formalnie jest miasto – informuje dział odpowiedzialny za kontakt z mediami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Urząd Miejski wystosował w tej sprawie pytanie i jeśli uzna, że doszło do złamania procedur, zgłosi sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Umowa między miastem a GDDKiA do dzisiaj nie została podpisana, zatem inwestor, który ma z miastem zawarte porozumienie, nie ma jednak delegacji do tego, by podejmować się działań związanych z przygotowaniem inwestycji, czym de facto jest eliminacja zieleni, którą możemy obserwować – mówi Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji w Urzędzie Miejskim.

 

Niekorzystne warunki

Sąsiedzi inwestycji mają pretensje też o to, że mające powstać odcinki dróg, będą zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. Jak się okazuje wszystko narzuca zawarta pomiędzy inwestorem a miastem za rządów poprzedniej władzy, umowa. Nabywca działek przy ul. Ceglanej zobowiązany jest do realizacji większości z założeń „Koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Zamenhofa, Ceglanej, Emilii Plater w Świdnicy”. Koncepcja ta przewiduje między innymi budowę ronda o średnicy ok. 50 m, budowę szeregu odcinków ulic, wpięć drogowych, przebudowę istniejącej sygnalizacji, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Ogólny koszt realizacji tej koncepcji to ok. 5,5 miliona złotych, z czego udział miasta miał być nie większy niż 800 tys. złotych. Dziś już wiadomo, jak wynika z kosztorysu inwestorskiego, po stronie miasta będzie to koszt 2 mln zł (19 proc. inwestycji). Plan zagospodarowania przestrzennego zezwala nabywcy na budowę obiektu handlowego o powierzchni większej niż 2000 m kw. Plan dopuszcza także budowę stacji paliw płynnych. Inwestycja ma być rozpoczęta w ciągu dwóch lat od daty nabycia, zakończona – w ciągu 4,5 roku. Podobny harmonogram zakończenia dotyczy inwestycji drogowej – przybliża dział prasowy.

Miasto zagwarantowało sobie prawo odkupu sprzedanego terenu do 30 maja 2019 roku, a sytuacja taka może nastąpić, gdy inwestor nie wywiąże się z nałożonych zobowiązań.

 

Za ile nabyto działki?

Nabycie działek pod budowę Kauflandu potwierdzone zostało aktami notarialnymi z 30 maja 2014 roku.

Działki 256/1, 256/5 i 256/6 o powierzchni 0,6099ha, inwestor zakupił w przetargu nieograniczonym za cenę 1 824 090 zł brutto – cena ustalona w przetargu.

Działki 252, 254/2 o powierzchni 0,5351ha sprzedano w drodze bezprzetargowej za cenę 1 055 709 zł brutto.

 

Kiedy Kaufland?

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku świdniczanie zrobią zakupy w pierwszym w mieście sklepie sieci Kaufland. Niemiecka grupa Schwarz, która oprócz Kauflandu obejmuje również sieć sklepów Lidl, postawi hipermarket przy ulicy Ceglanej (za sklepem Intermarche na osiedlu Młodych). Według prognoz placówka rozpocznie działalność w październiku. Jej otwarcie może zbiec się w czasie z zakończeniem budowy biurowca we Wrocławiu, w którym znajdzie się główna siedziba firmy zarządzającej siecią marketów Kaufland.

Pierwszy sklep sieci Kaufland w Polsce powstał w 2001 roku. Dziś jest ich ponad 150. Najbliżej Świdnicy w Dzierżoniowie i Wałbrzychu.

 

(mm, ram)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *