Wybudują basen kryty

To wyjątkowy dzień. Ta wiadomość ucieszy nie tylko uczniów, ale także mieszkańców gminy – w gminie Świdnica będzie kryty basen.  17 listopada na terenie hali sportowej w Witoszowie Dolnym, obiekcie który sąsiadować  będzie z basenem, wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek otrzymała z rąk prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, lidera  Aglomeracji Wałbrzyskiej dotację na zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.

deklaracja-aw

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest projekt Gminy Świdnica pod nazwą „Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym”.
Projekt obejmuje rozbudowę budynku łącznika w celu wydzielenia dwóch pracowni (przyrodniczej i matematycznej), rozbudowę kompleksu sportowego działającego przy szkole poprzez budowę nowej krytej pływalni oraz wielofunkcyjnego boiska. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest również wyposażenie dwóch określonych wyżej pracowni w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Sale dydaktyczne zlokalizowane zostaną w parterowym budynku łączącym Gimnazjum z przyszkolną halą sportową. Budynek basenu będzie trzybryłowym obiektem, na który składa się parterowa hala pomieszczeń basenowych oraz dwie niższe parterowe części zaplecza hali basenowej przylegające do głównej hali basenowej i istniejącej hali sportowej. Obiekt będzie połączony łącznikiem z Gimnazjum. W ramach projektu planuje się także wyposażyć pływalnię, wykonać niezbędne zagospodarowanie terenu oraz wybudować wielofunkcyjne boisko dostosowane do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenis.
Realizacja tego przedsięwzięcia poprawi warunki nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i wychowania fizycznego. Umożliwi także zastosowanie w szerszym zakresie w procesie kształcenia indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu: 16 883 190,72 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 313 598,57 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *