Wraca ruch na ulicy Przyjaźni

Zakończyła się przebudowa ulicy Przyjaźni. W czwartek, 30 listopada w godzinach popołudniowych wznowiony zostanie ruch w tym rejonie miasta. Natomiast od piątku, 1 grudnia na swoje trasy powrócą autobusy MPK.

Wykonano nowe chodniki i nawierzchnie jezdni, wybudowano zatoki autobusowe posadowiono nową wiatę przystankową i oświetlenie, a także umocniono skarpy, zrekultywowano teren i wymieniono nawierzchnię na moście – to, na to od lat czekali mieszkańcy tej dzielnicy miasta. Zadanie za kwotę ponad 2 milionów złotych zrealizowała lokalna firma – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Inwestycja dofinansowana zostanie z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Świdnicy przyznano ponad 1 mln 200 tys. zł.

– Podczas corocznych spotkań z mieszkańcami, jak też wtorkowych wizyt w moim gabinecie, mieszkańcy Kraszowic często postulowali o remont ulicy Przyjaźni. W 2015 roku przygotowaliśmy projekt, w tym roku udało się pozyskać dofinansowanie i ukończyć remont. To dopiero początek inwestycji w tej dzielnicy miasta. Przebudowa ulicy Kraszowickiej to kolejne duże zadanie, które rozpocznie się w przyszłym roku i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie miasta – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

W piątek, 1 grudnia przywrócona zostanie komunikacja miejska, zgodnie z ustalonymi trasami przejazdu sprzed rozpoczęcia remontu ulicy Przyjaźni: 

– dla linii nr 50,52 – ul. Kraszowicka, Przyjaźni, Słowiańska ,

– dla linii 51,53 – ul. Pionierów, Śląska, Słowiańska,

– dla linii nr 30 – ul. Kraszowicka, Przyjaźni, Śląska/działki, Bystrzyca Dolna

Linia zamiejska nr 10 na trasie Świdnica – Pogorzała zostanie wydłużona do miejscowości Modliszów. W związku z powyższym ulegnie likwidacji dojazd do Modliszowa linią nr 30.

Wymiana rozkładów jazdy nastąpi w czwartek, 30 listopada. Dodatkowe informacje można uzyskać pod całodobowym nr telefonu 743 030 076, 74/851-81-44 lub na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *