Wprowadzają elektroniczne usługi

Miasto Dzierżoniów zdobyło 2,5 mln złotych na rozwój usług elektronicznych. – Pełną cyfryzację w niedalekiej przyszłości muszą przejść wszystkie samorządy, a my zrobimy to za pozyskane, zewnętrzne pieniądze – mówi burmistrz Dariusz Kucharski.

Projekt o nazwie „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” zakłada wprowadzenie 27 usług elektronicznych. – Jego zrealizowanie umożliwi cyfrową komunikację z mieszkańcami i elektroniczne załatwienie wszystkich najważniejszych urzędowych spraw. Dotyczy to również kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia burmistrz Dzierżoniowa. Uruchomienie pełnej, elektronicznej obsługi klienta poprzedzone zostanie modernizacją istniejących sieci w urzędzie i konieczną budową sieci LAN, zapewniającą bezpieczeństwo i szybkość transmisji danych. W ramach zdobytych środków zakupiony zostanie też odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Najważniejsze e-usługi, jakie świadczył będzie dzierżoniowski urząd w ramach realizowanego projektu:
• e-podatki (m.in. rolny, od nieruchomości, od środków transportu);
• e-zaświadczenia i wnioski (informacja publiczna, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wnioski związane z mieszkalnictwem);
• e-płatności;
• e-zarządzanie kryzysowe.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *