Wójt będzie miał ręce pełne roboty

marcinowice-kontrole

marcinowice-kontroleBardzo długa lista potrzeb, to efekt kontroli przeprowadzonych w gminie Marcinowice. Oceniano faktyczny stan dróg, rowów melioracyjnych i utrzymania porządku.

Bardzo długa lista potrzeb, to efekt kontroli przeprowadzonych w gminie Marcinowice. Oceniano faktyczny stan dróg, rowów melioracyjnych i utrzymania porządku.

marcinowice-kontrole

Oględziny stanu faktycznego miejscowości, które odbyły się pod koniec lutego, potwierdziły, że ich mieszkańcy mają wiele potrzeb, o których mimo realizacji dużych inwestycji, wcześniej zapominano.

Lista drobnych, ale bardzo uciążliwych dla mieszkańców niedoróbek jest bardzo długa – mówi Władysław Gołębiowski, wójt gminy Marcinowice. – Obiecałem, że się zajmę ich likwidacją i właśnie w tym celu konieczna była taka inwentaryzacja.

Gruntownego sprawdzenia 19 wsi, dokonali przedstawiciele Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z radnymi z innych komisji. Towarzyszyli im sołtysi i członkowie poszczególnych rad sołeckich.

 

oprac. mm

 

CO, GDZIE DO ZMIANY?

 

Marcinowice

W Marcinowicach jest potrzeba budowy trzech inwestycji drogowych oraz jednej drogi do utwardzenia, konieczna jest także likwidacja ogrodzenia przy ulicy Kwiatowej 1 oraz prawidłowe zagospodarowania stawu na działce nr 198/9.

 

Gruszowo

Tu uznano za konieczną między innymi realizację drogi do Stefanowic, na której wcześniej wykonano kanalizację, drogi do Marcinowic przez las oraz remont drogi przy cmentarzu. Dodatkowo dostrzeżono konieczność montażu lamp przy dwóch budynkach i kontynuację niedokończonego chodnika.

 

Stefanowice

Jako niezbędne uznano prace inwestycyjne, jak uregulowanie prawne drogi do przepompowni kanalizacyjnej, naprawę drogi po kanalizacji oraz budowę drogi do Gruszowa.

 

Śmiałowice

Śmiałowice okazały się w czołówce wsi z potrzebami. Konieczny jest remont mostu na rzece Bystrzyca, wykonanie przyłącza energetycznego na boisku, naprawa uszkodzonej drogi i przepustu na zakręcie w kierunku do Gruszowa. Ponadto do listy zadań trafiło wykonanie dróg wewnątrz wsi, naprawa szamba przy budynku świetlicy wiejskiej, remont zabytkowej kapliczki przy bramie kościoła, pogłębienie i wyczyszczenie tzw. młynówki oraz naprawa muru przy młynówce.

 

Klecin

I tutaj potrzeby są duże. Nieunikniona jest naprawa drogi przez centrum wsi, remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa przepustu przy lasku na drodze Klecin – Gola, zamontowanie trzech punktów świetlnych oraz przegląd istniejącej instalacji świetlnej, wybudowanie około 100 m drogi do boiska i udrożnienie przepustu, budowa chodnika w pasie przydrożnym Klecin – Śmiałowice.

 

Krasków

Do zadań zaliczono naprawę drogi do młyna, odtworzenie rowu melioracyjnego przy drodze powiatowej, utwardzenie drogi do placu zabaw i naprawę chodnika przy zatoczce autobusowej.

 

Gola Świdnicka

W Goli Świdnickiej potrzeby inwestycyjne to przykrycie rowów melioracyjnych wewnątrz wsi, remont drogi koło świetlicy wiejskiej oraz koło „dębu”, utwardzenie drogi na cmentarz, uzupełnienie oświetlenia, a także nieodpłatne przekazanie działki dla Parafii Rzymskokatolickiej na poszerzenie cmentarza. Kościół w Goli potrzebuje pilnie wymiany okiennic na wieży.

 

Szczepanów

Wieś czeka na odbudowę muru i udrożnienie rowu przy „kuźni”, remont mostku na potoku Czarna Woda przy budynku nr 85A, oświetlenie od mostku w kierunku boiska, zamontowanie kilkunastu lamp oświetlających w innych miejscach wsi, naprawę studzienek kanalizacyjnych oraz przykrycie ich nowymi płytami. Remontu wymaga też droga transportu rolnego Szczepanów – Biała z możliwością poszerzenia jej do 3,5 m i budową poboczy o szerokości 0,7 m.

 

Strzelce

Konieczne jest poszerzenie drogi dojazdowej do szkoły wraz z bramą wjazdową na plac szkolny w celu umożliwienia wjazdu na teren szkoły, budowę chodnika po prawej stronie od szkoły do skrzyżowania, a także remont kładek na potoku Czarna Woda z uwzględnieniem poszerzenie jednej z nich. Ważna jest także kontynuacja remontu drogi nr 498 i rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci na drodze w kierunku Sobótki Zachodniej. Strzelce potrzebują również nowej świetlicy wiejskiej.

 

Tworzyjanów

Braki stwierdzone w tej miejscowości, to remont drogi transportu rolnego, zamontowanie jednej lampy i uzupełnienie oświetlenia, rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci oraz budowa świetlicy wiejskiej na miejscu starej.

 

Sady

Od kilku lat upominają się tu o wycięcie drzew na potoku Sadowa, ponadto konieczne jest tam między innymi zamontowanie trzech lamp od strony boiska i kilku w samej wsi, utwardzenie drogi nr 188 i 189dr, łącznika drogi powiatowej z drogą wewnętrzną oraz budowa chodnika przez wieś.

 

Zebrzydów

We wsi brakuje jednej lampy, konieczne jest również zamontowanie barierki przy drodze powiatowej, remont muru przy kościele oraz wycięcie dwóch topoli.

 

Biała

Biała potrzebuje nowych dróg obok posesji sołtysa oraz przy kaplicy, gdzie powinna zostać naprawiona w ramach gwarancji, należy też zamontować cztery lampy i zbudować zatoczkę autobusową.

 

Chwałków

Ta miejscowość boryka się z problemem rowu melioracyjnego przy dwóch posesjach, które są sukcesywnie zalewane. Potrzebna jest także budowa chodnika do tzw. kantyny, nowego przystanku autobusowego oraz zamontowanie nowej lampy koło mostu. Mieszkańcy Chwałkowa prosili także o zorganizowanie zebrania z właścicielami tamtejszych kopalni.

 

Mysłaków

Wizyta tu zakończyła się sporządzeniem listy koniecznych remontów i inwestycji. Są to przede wszystkim budowa drogi od cmentarza w kierunku Kątek, przegląd oświetlenia i montaż kilku lamp, a także połączenie mostu z nowym asfaltem w kierunku Tąpadłej.

 

Wiry

W Wirach zanotowano konieczność budowy drogi i oświetlenia do tzw. fermy, montaż kilku lamp doświetlających, naprawę kilku rowów melioracyjnych i dróg transportu rolnego.

 

Tąpadła

W Tąpadłej konieczne jest udrożnienie jednego z rowów melioracyjnych, montaż kilku lamp, przeprojektowanie przepompowni, utwardzenie drogi do nowego osiedla domków jednorodzinnych, remont łącznika z Mysłakowem, czy zabezpieczenie wyrwy w mostku naprzeciwko posesji 22.

 

Wirki

I tu istnieje potrzeba zamontowania kilku lamp doświetlających oraz choćby przeprowadzenia remontu dróg transportu rolnego, mostu nad potokiem Czarna Woda oraz zasypania wąwozu w kierunku Gogołowa.

 

Kątki

W tej wsi również zanotowano konieczność montażu lamp doświetlających przy dwóch budynkach, korektę lip i jesionów obok jednej z posesji oraz budowę chodnika przy kilku posesjach i oczyszczenie rowu koło świetlicy.

 

{fcomment}

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *