Ważna debata

Jak mieszkańcy regionów rozumieją ideę unijnej polityki spójności, a także co mogą zrobić żeby przyczynić się do jej skutecznego wdrażania – na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukali uczestnicy konferencji „Engaging Citizens for good governance in Cohesion Policy”, w której uczestniczy wicemarszałek Grzegorz Macko. Dodatkowo wicemarszałek spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej i rozmawiał o bieżącej sytuacji Dolnego Śląska oraz kształcie Polityki Spójności po roku 2020.

Nasza obecność w Brukseli jest ściśle związana z konstruowaniem przyszłego wsparcia unijnymi funduszami po roku 2020. Chcemy precyzyjnie wyrazić nasze oczekiwania oraz przedstawić plan rozwoju Dolnego Śląska w najbliższych latach. Zależy nam na utrzymaniu zrównoważonego rozwoju, dlatego będziemy walczyć o dodatkowe wsparcie dla południowej części regionu – informuje wicemarszałek Grzegorz Macko. Podczas spotkań z Elisą Ferreira, komisarzem do spraw spójności i reform, przedstawiono skomplikowaną sytuację Dolnego Śląska, który z jednej strony dzięki wsparciu Polityki Spójności jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Europy, a z drugiej strony zmaga się z wieloma problemami i dysproporcjami rozwojowymi. Nasz region przekroczył próg dochodu 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, tym samym z kategorii regionu słabiej rozwiniętego został zakwalifikowany do kategorii regionu w okresie przejściowym. Obecnie nasz region znajduje się w czołówce najlepiej rozwijających się regionów w Europie. Poziom bezrobocia systematycznie spada, działalność gospodarcza jest rozwijana, a samorządy inwestują w infrastrukturę, tak aby polepszyć jakość życia mieszkańców. Niebagatelny wpływ na powyższe mają fundusze europejskie. Jednakże, pomimo tych niewątpliwych sukcesów, na terenie naszego województwa istnieją bardzo wyraźne różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Powyższą sytuację odzwierciedla zróżnicowanie poziomu wskaźnika PKB między subregionami Dolnego Śląska. Średnia wartość dla naszego województwa w roku 2015 wynosiła 76%, podczas gdy dla subregionu jeleniogórskiego 55%, a subregionu wałbrzyskiego 50%. Subregiony te cechuje także postępująca depopulacja związana z migracjami i starzeniem się społeczeństwa w tempie znacznie szybszym niż na pozostałym obszarze Dolnego Śląska. Operowanie wartościami średnimi PKB per capita dla województwa nie odzwierciedla więc rzeczywistych potrzeb regionu w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. Z drugiej strony tereny te odznaczają się wspaniałymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, które stanowią znaczny potencjał rozwojowy (turystyka, kultura i rekreacja).

Dolny Śląsk jako region przejściowy jest na dobrej drodze do osiągnięcia w przyszłości pełnego sukcesu. Aby tak było w dalszym ciągu potrzebujemy wsparcia funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej. – Walczymy o jak największą alokację nowych środków unijnych dla Dolnego Śląska. Zwróciłem Pani Komisarz również szczególną uwagę na konieczność objęcia wsparciem w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji całego obszaru byłego województwa wałbrzyskiego i obszaru, na którym aktualnie trwa wydobycie węgla brunatnego, czyli Bogatyni. Fundusz ten daje możliwość wsparcia dla regionów, które ucierpiały na skutek zaniechania wydobycia węgla. Dla Polski przypadnie 2 miliardy Euro dodatkowych środków, poza Funduszem Spójności. Dlatego też prowadziliśmy dzisiaj kolejne rozmowy z najważniejszymi politykami Komisji Europejskiej  – wyjaśnia wicemarszałek.

Kontekst zorganizowania brukselskiej konferencji wynika między innymi z sugestii Przewodniczącej Ursuli von der Leyen, aby obywatele Europy odgrywali wiodącą i aktywną rolę w budowaniu przyszłości wspólnoty europejskiej. Mając to na uwadze, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zorganizowała konferencję na temat angażowania obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w politykę spójności. – Rozmawiamy tu o zaangażowaniu mieszkańców regionów po to aby skutecznie realizować politykę spójności. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Dolnoślązacy doskonale wykorzystują szanse, jakie daje im unijne wsparcie. Jestem przekonany, że w nowej perspektywie finansowej to się nie zmieni – podsumował wydarzenie wicemarszałek Grzegorz Macko.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *