W niedzielę referendum

Trzeci raz w historii III RP Polacy zostaną poproszeni o wyrażenie swojego zdania w ważnych dla kraju tematach. W niedzielę, 6 września odpowiemy na trzy pytania: Czy chcemy jednomandatowych okręgów wyborczych, czy chcemy utrzymania finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz czy jesteśmy za rozstrzyganiem wątpliwości prawnych na korzyść podatnika.

Trzeci raz w historii III RP Polacy zostaną poproszeni o wyrażenie swojego zdania w ważnych dla kraju tematach. W niedzielę, 6 września odpowiemy na trzy pytania: Czy chcemy jednomandatowych okręgów wyborczych, czy chcemy utrzymania finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz czy jesteśmy za rozstrzyganiem wątpliwości prawnych na korzyść podatnika.

Dlaczego i za ile?

Przeprowadzenie referendum zapowiedział prezydent RP Bronisław Komorowski po I turze wyborów prezydenckich. 13 maja skierował on projekt postanowienia o zarządzeniu referendum do Senatu, który zaakceptował je 21 maja. 17 czerwca prezydent podpisał projekt postanowienia zatwierdzonego przez Senat, zaś 19 czerwca zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Szacuje się, że przeprowadzenie głosowania będzie kosztowało ok. 100 mln zł.

 

Gdzie i kiedy głosowanie?

Głosowanie zazwyczaj będzie odbywało się w tych samych lokalach, w których przeprowadzono wybory prezydenckie, a wcześniej wybory samorządowe. Osoby niepełnosprawne mogą wybrać lokal dostosowany do ich potrzeb. Lokale będą czynne od godziny 6.00 do 22.00. Obwody do głosowania i siedziby komisji można znaleźć w serwisie internetowym Państwowej Komisji Wyborczej. (http://referendum2015.pkw.gov.pl).

 

Jakie pytania i jak głosować?

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP, w niedzielę 6 września Polacy będą mogli odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na następujące pytania: 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?; 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?; 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Aby wyrazić swoją wolę należy postawić znak X w kratce przy odpowiedzi „Tak” lub „Nie”.

 

Kiedy wiążące?

Żeby głos Polaków był wiążący polityków, do urn musi pójść ponad 50 procent uprawnionych do głosowania. To bardzo wysoki próg, w dotychczasowych referendach w III RP udało się go przekroczyć tylko przy głosowaniu ws. akcesji do UE (58 proc.)

 

Transport dla niepełnosprawnych podczas referendum

Dla osób niepełnosprawnych ze Świdnicy zapewniony zostanie darmowy przejazd z miejsca zamieszkania do wskazanego lokalu wyborczego i z powrotem do domu.

Aby z niego skorzystać należy w dniu wyborów zadzwonić w godzinach od 12.00 do 17.00 pod numer telefonu: 74/8562823.Czas dowozu będzie oczywiście uzależniony od liczby oczekujących osób.

 

Referendum? Nic nowego!

W okresie PRL odbyły się dwa ogólnokrajowe referenda: w 1946 roku referendum ludowe (tzw. 3xtak), natomiast w 1987 roiku w sprawie reform politycznych i gospodarczych. Po 1989 roku do urn referendalnych wybieraliśmy się już trzykrotnie. W 1996 roku Polacy wypowiadali się na temat powszechnego uwłaszczenia oraz o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego. W 1997 roku odbyło się referendum na temat przyjęcia Konstytucji RP, natomiast w 2003 roku o akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Na 2005 było planowane kolejne referendum – tym razem w sprawie przyjęcia Konstytucji UE, ale w związku z odrzuceniem projektu traktatu w referendach we Francji i Holandii nie została podjęta decyzja o jego przeprowadzeniu.

(ram)

{fcomment}

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *