Ulica Sikorskiego w remoncie. Będą utrudnienia

Jeszcze w tym roku pojedziemy wyremontowaną ulicą Sikorskiego. Już wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana przez kierowców inwestycja, w związku z czym będą utrudnienia.

Jeszcze w tym roku pojedziemy wyremontowaną ulicą Sikorskiego. Już wkrótce rozpocznie się długo wyczekiwana przez kierowców inwestycja, w związku z czym będą utrudnienia.

Odcinek podlegający przebudowie, to fragment od skrzyżowania z ul. Langiewicza do rejonu zjazdu na Osiedle Nad Potokiem, przy Rondzie Solidarności. Prace drogowe realizowane będą w obszarze dróg gminnych, z koniecznością objazdu tego odcinka drogą wojewódzką nr 382.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowego systemu odwodnienia ulicznego, oświetlenia, sieci wodociągowej oraz przebudowę sieci kolidujących. Jednocześnie droga zostanie wyposażona w nową nawierzchnię wraz z podbudową, chodniki i ścieżkę rowerową. Przebudowie ulegną istniejące zjazdy na posesje, skrzyżowania z ulicami gminnymi oraz przepust drogowy nad potokiem Jabłoniec.

W celu zapewnienia komunikacji na tym odcinku wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w fazie I (zajęcie połówkowe). Przyjęty kierunek ruchu pozwoli na wyprowadzenie strumienia pojazdów z miasta przy jednoczesnym ich przekierowaniu z Ronda Solidarności na trasy objazdowe pozwalając równocześnie na prowadzenie pełnego frontu robót zgodnie z założonym harmonogramem robót. Niestety taka organizacja ruchu wprowadza utrudnienia dla kierujących w postaci konieczności korzystania z tras objazdowych. Jezdnia podczas wykonywania remontu będzie miała szerokość 2,75 m, co w pełni wystarcza dla samochodów osobowych, jednak przejazd samochodów ciężarowych o znacznej długości będzie uciążliwy z uwagi trudności w manewrowaniu.

W fazie II robót konieczne będzie całkowite zamknięcie ulicy na wysokości przepustu drogowego, który poddany zostanie kompleksowej przebudowie. Ulica Sikorskiego z obu stron przepustu będzie drogą bez przejazdu, dla której wyznaczone zostaną trasy objazdowe, jednak przed rozpoczęciem tej fazy z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkańcy będą poinformowani oddzielnie.

Roboty będą prowadzone w okresie od 8 czerwca do 15 listopada 2015 r. Wykonawca robót zobowiązany jest na całym odcinku prowadzonych robót zapewnić i utrzymać bezpieczeństwo poprzez właściwe wygrodzenie terenu i bezpośrednie zabezpieczenie głębokich wykopów. Ponadto pojazdy użyte do wykonywania robót będą odpowiednio oznakowane i oświetlone a teren przeznaczony dla ruchu pieszych odpowiednio utwardzony, jak również wyposażony w odpowiednie pomosty i kładki dla pieszych.

 

Szczegółowy schemat organizacji ruchu:

 

 

UM Świdnica

{fcomment}

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *