Ukraińcy dominują wśród pracujących cudzoziemców

W Polsce przybywa legalnie pracujących cudzoziemców. Składki odprowadzane od ich wynagrodzeń coraz szerszym strumieniem płyną do ZUS. Obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych jest ponad 330 tysięcy obcokrajowców. – Najwięcej zgłoszonych do ZUS pracowników to obywatele Ukrainy, których pracuje w Polsce 227 503, na drugim miejscu są Białorusini (16 040) i Wietnamczycy (6682) – informuje Iwona E. Kowalska, rzecznik regionalny ZUS województwa dolnośląskiego.

fot. zus, ilustracyjne, archiwum

 W województwie dolnośląskim rok temu pracowało 23 583 obcokrajowców, dzisiaj ubezpieczonych w ZUS jest już 34 899 cudzoziemców. Liczba, obywateli obcych państw, którzy podjęli pracę na terenie naszego województwa bądź rozpoczęli prowadzenie u nas działalności gospodarczej wzrosła o 11 316 (wzrost o ponad 40%).

Z punktu widzenia naszego systemu emerytalnego im więcej jest ubezpieczonych, którzy płacą składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji tego systemu – mówi Roman Śniedziewski Dyrektor Oddziału ZUS we Wrocławiu. – Na Dolny Śląsk od kilku lat chętnie przyjeżdżają Ukraińcy. Więcej Ukraińców jest zatrudnionych jedynie w województwie mazowieckim – dodaje Roman Śniedziewski.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce jest trudna do oszacowania gdyż nie wszyscy są zgłaszani do ubezpieczeń społecznych. Wielu obcokrajowców pracuje „na czarno”. Za gwałtowny wzrost liczby zagranicznych pracowników odpowiada przede wszystkim migracja z Ukrainy. W tej chwili Ukraińcy stanowią już prawie 70 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców.

Często przyjeżdżają do nas ludzie młodzi, którzy rozpoczynają naukę na wrocławskich uczelniach albo już studiują i równocześnie pracują – mówi Dyrektor Oddziału ZUS we Wrocławiu.

W całej Polsce cudzoziemców jest coraz więcej. Cztery lata temu (2014) liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS w całej Polsce przekroczyła sto tysięcy osób. Obecnie jest ich już ponad 330 tysięcy. Wpływ na to mogła mieć również zmiana ustawy o cudzoziemcach z maja 2014 roku, która ułatwiła obcokrajowcom uzyskiwanie zezwoleń na pobyt w Polsce w celu podjęcia pracy i prowadzenia własnej firmy.  Dla cudzoziemców ze wschodu podjęcie pracy w Polsce jest tym, czym dla Polaka w Anglii czy w Niemczech. Zawsze wiąże się to z lepiej płatną pracą i lepszym zabezpieczeniem zdrowotnym. Można jednak przypuszczać, że po wprowadzeniu w czerwcu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy część z nich wyjedzie z Polski żeby podjąć pracę w krajach starej Unii.

Cudzoziemcy ubezpieczeni w ZUS

Cudzoziemiec, jeżeli spełnia warunki – w świetle prawa polskiego – do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności na terenie Polski – objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Przy zatrudnieniu znaczenie ma to czy taka osoba posiada pozwolenie na pracę wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy oraz czy ma wizę lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta czy przyznanie statusu uchodźcy.

Umowy międzynarodowe pomiędzy różnymi państwami a Polską mogą wprowadzać różne ograniczenia. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności i jej formie (np. spółki handlowe) należy dokładnie zebrać informacje, jakie warunki muszą być spełnione w konkretnym przypadku – ostrzega Jolanta Marszał z Wydziału Ubezpieczeń i Składek Oddziału ZUS we Wrocławiu.

Warunki konieczne do ubezpieczenia w ZUS

Ważna jest informacja, z jakiego państwa pochodzi cudzoziemiec. Jeżeli jest obywatelem UE, EOG, Szwajcarii, to jest traktowany tak jak obywatel polski i brak jest w tym przypadku dodatkowych warunków, jakie musiałby spełnić, aby się ubezpieczyć, czy to, jako pracownik, czy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.  Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji to na zatrudnienie takiego pracownika nie jest potrzebne zezwolenie na pracę. W przypadku pracowników z tych krajów formalności polegają na rejestracji w urzędzie pracy, powierzenia im wykonywania pracy i uzyskaniu przez cudzoziemca wizy w placówce konsularno-dyplomatycznej. Nie ma, zatem wymogu, tak jak w przypadku innych obcokrajowców z poza UE, przeprowadzania długiej i skomplikowanej procedury uzyskiwania zgody wojewody na zatrudnienie. W przypadku, gdy cudzoziemiec pochodzi z poza Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji, a także nie jest obywatelem UE, EOG, Szwajcarii to na zatrudnienie takiego pracownika potrzebne jest zezwolenie na pracę wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz wiza uprawniająca go do podjęcia pracy.

Nieco statystyki dane na 31.03.2017 r.

Ilość ubezpieczonych cudzoziemców

w województwie dolnośląskim stan na 31.03.2017

 

34 899

 

12 814

(Stan na 30.06.2016)

 

Ukraińcy

 

27 170 16 526
Białorusini

 

654

 

479
Rumuni 436 287
Rosjanie 435 283
Niemcy 418 422
Wietnamczycy

 

153

 

144

Iwona E. Kowalska

Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *