Turystyczna współpraca

W Trutnovie odbyła się konferencja inaugurująca trzyletni polsko-czeski projekt „Turystyka wspólna sprawa”, którego liderem jest miasto Świdnica, a partnerem finansowym zaprzyjaźniony z nią od lat – Trutnov. Miasta partnerskie poprzez realizację tego projektu chcą zmobilizować inne przygraniczne instytucje oraz przedstawicieli rynku turystycznego do lepszej współpracy i  poważnej debaty na rzecz rozwoju turystyki polsko-czeskiego pogranicza.

Jednym z celów projektu „Turystyka – wspólna sprawa” jest polsko-czeska debata o teraźniejszości i przyszłości turystyki oraz próba stworzenia platformy współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Cykl konferencji tematycznych, spotkań branżowych oraz praktycznych warsztatów, jakie w jego ramach zaplanowano dla przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych i paraturystycznych, instytucji, JST, organizacji pozarządowych, gospodarczych czy ekspertów i naukowców z obu stron pogranicza, będzie okazją  do wzajemnego poznania się i integracji, zdobycia wiedzy, nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, poszukiwania partnerów projektowo-biznesowych, podzielenia się dobrymi praktykami oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dalszych działań zwiększających ruch turystyczny na pograniczu z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Pierwsza międzynarodowa konferencja w ramach cyklu „Turystyka – wspólna sprawa” odbędzie się już za trzy miesiące w Świdnicy. Jej tematem przewodnim będą „Sieciowe Produkty Turystyczne Polsko-Czeskiego Pogranicza”. Podczas tego wydarzenia, które zaplanowano na 13-14 czerwca br. zostanie zaprezentowana m.in. bieżąca oferta w zakresie sieciowych produktów dostępnych na pograniczu, odbędą się także warsztaty, których uczestnicy ze Świdnicy, jej okolic oraz z Czech będą wspólnie uczyć się jak tworzyć i rozwijać sieciowe produkty turystyczne. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *