Trwa rewitalizacja Parku Centralnego

Trwa rewitalizacja Parku Centralnego. – Prace postępują zgodnie z harmonogramem – pierwszy ich etap zakończył się we wrześniu – zapewnia Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Rewitalizacja tego terenu rozpoczęła się w marcu tego roku od uporządkowania i przebudowy akwenów wodnych. Przetarg na wykonanie robót wygrało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekolgicznych „EKO-WOD” Sp. z o. o ze Świdnicy, które wykonało zadanie za około 1 mln 500 tys. zł. Zakres prac obejmował m. in.: oczyszczenie koryta Witoszówki przepływającej przez Park Centralny, naprawę skarp, a także wyspy oraz Stawu Pływackiego i Gondolowego. Przeprowadzona została również wycinka chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz samosiejek.

Aktualnie trwają prace przy budowie fontanny oraz przebudowie schodów oraz roboty instalacyjne i oświetleniowe. Za budowę obiektów kubaturowych, czyli altany, schodów i rozarium odpowiedzialna będzie firma Budmax z Boguszowa Gorc, która zrealizuje zadanie za kwotę ok. 1 mln 200 tys. zł. Fontannę centralną i dwie fontanny pływające za prawie 950 tys. zł wykona przedsiębiorstwo Akwaplanta Sp. z o. o. z Wrocławia. Instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne to zadanie za kwotę 2 mln 490 tys. zł przeprowadzi Zakład Robót Teletechnicznych Telfa ze Świdnicy.

– Z uwagi na duży zakres i koszt przedsięwzięcia realizacja rewitalizacji Parku Centralnego odbywa się etapami. Projekt przebudowy obejmuje cały, ponad 12-hektarowy obszar. Podobnie, jak na skwerze przy pl. 1000-lecia, chcemy także i tutaj odtworzyć historyczny wizerunek tego miejsca oraz wzbogacić go o nowe nasadzenia. Mam nadzieję, ze uda nam się stworzyć idealne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, o czym będą się mogli Państwo przekonać wczesną jesienią przyszłego roku – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie terenu zieleni w parku. Oferty na realizację tego zadania można składać do 27 listopada do godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. Przygotowywana jest także dokumentacja przetargowa na wykonanie alejek i ścieżek rowerowych oraz na zakup i montaż małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych i „psich pakietów”. Cały obszar parku objęty zostanie monitoringiem, zamontowanych zostanie 16 kamer.

Szacowany koszt realizacji tego zadania to ok. 15 mln zł. Przypomnijmy, że miasto pozyskało 9 mln zł dofinansowania na rewitalizację terenów zielonych w mieście z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym na Park Centralny – 5 mln 890 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *