Okolicznościowe karty i znaczki pocztowe wydano na XV-lecie Diecezji Świdnickiej.