Świetlice wiejskie zostaną wyremontowane

Aglomeracja Wałbrzyska przyznała dotację na przebudowę, renowację oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Żarów.

_DSC1919

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020. Wybór projektów do dofinansowania został zatwierdzony w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, a następnie w dniu 13 września 2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest projekt Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie pod nazwą „Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów”.

Dziś prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przekazał decyzję o dofinansowaniu remontu trzech świetlic wiejskich w Przyłęgowie, Mielęcinie i Mrowinach na ręce burmistrza Leszka Michalaka. – Rzeczywiście świetlice wiejskie w Mielęcinie, Przyłęgowie i Mrowinach wymagają kapitalnych remontów. Są to stare budynki, zniszczone przez upływający czas, w których trzeba przeprowadzić gruntowną modernizację. Centrum każdej wsi stanowi wiejska świetlica. Tego klimatu nie odda żadne inne miejsce. Mają służyć mieszkańcom do aktywnego spędzania czasu, wspólnej integracji i jeszcze większej mobilizacji oraz zaangażowania społecznego. To ważne miejsce dla mieszkańców i serce każdej wsi. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby miejsce to było odpowiednio przystosowane do potrzeb naszych mieszkańców – mówi burmistrz Leszek Michalak.

W ramach projektu przebudowane zostaną wnętrza świetlic wiejskich, co wiąże się z poprowadzeniem nowych wewnętrznych instalacji, wymianą tynków, posadzek, stolarki i wykonaniem docieplenia budynku. Planowany jest także zakup niezbędnego wyposażenia tj. stolików i krzeseł. Przebudowane dojścia ułatwią dostęp do obiektów.

Wyremontowane świetlice będą służyć mieszkańcom, skorzystają z nich również rady sołeckie poszczególnych miejscowości, organizacje społeczne takie jak OSP, klub sportowy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz placówki oświatowe.

Zły stan techniczny świetlic wiejskich jest jednym z głównych problemów mieszkańców miejscowości Mrowiny, Przyłęgów i Mielęcin. Odnowione obiekty będą mogły rozszerzyć zakres swojej działalności, funkcjonować jako miejsca ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Całkowita wartość projektu: 833 032,99 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 699 734,03 zł.

_DSC1912  _DSC1923 Mielęcin.jpg Mrowiny.jpg Przyłęgów.jpg

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *