Świdnicki Budżet Obywatelski: trwa głosowanie! (VIDEO)

Do 15 października świdniczanie mogą oddać głos w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Przypominamy, że możliwy jest wybór jednego zadania dzielnicowego. Te, które zyskają największe poparcie, zostaną zrealizowane. Chcesz nowych placów zabaw, psiego parku lub remontu chodników? Nie bądź bierny i zagłosuj!

Lista propozycji zadań z podziałem na poszczególne dzielnice przedstawia się następująco:

Dzielnica Zachodnia

 1. Plac zabaw dla dzieci – róg ulic Marii Skłodowskiej-Curie z gen. Tadeusza Bora Komorowskiego – kwota: 140 000,00 zł

 2. Remont chodników przy ulicach Zwierzynieckiej i Sarniej – kwota: 192 000,00 zł

 3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów poprzez naprawę chodników i jezdni przy ulicy Józefa Lompy w Świdnicy od nr 1-14- etap 1 – kwota: 192 000,00 zł

 4. Remont chodników przy ulicy Fryderyka Chopina – etap 1 – kwota: 192 000,00 zł

 5. Projekt i rozbudowa skateparku w Świdnicy- etap 1 – kwota: 192 000,00 zł

 6. Zagospodarowanie terenu garażowego elementami zieleni przy ul. Jarzębinowej – kwota: 70 000,00 zł

 7. Budowa placu zabaw przy ulicy Ignacego Paderewskiego – kwota: 70 000,00 zł

 8. Psi Park – kwota: 80 000,00 zł

 9. Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw- plac relaksacyjny- kwota: 120 000,00 zł

Dzielnica Centrum

 1. Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Świdnicy – kwota: 250 000,00 zł

 2. Zaprojektowanie terenu pomiędzy ulicami Mennicką, Szpitalną i Teatralną – kwota: 100 000,00 zł

 3. Przebudowa oświetlenia placu Grunwaldzkiego w Świdnicy- kwota: 288 000,00 zł

 4. Przebudowa chodników przy ulicy 8 Maja w Świdnicy- kwota: 36 000,00 zł

 5. Zaprojektowanie kwartału ulic Kazimierza Pułaskiego, Dalekiej, Długiej i Klasztornej – kwota: 100 000,00 zł

 6. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego- kwota: 288 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Zawiszów

 1. Bodowa boiska środowiskowego do gier zespołowych – teren zlokalizowany za pawilonem ” Czerwona Torebka” – kwota: 144 000,00 zł

 2. Mini miasteczko ruchu drogowego na terenie tzw. „Plastra Miodu” – kwota: 144 000,00 zł

 3. Parking przy ulicy Jana Długosza- kwota: 144 000,00 zł

 4. Festyn sportowy Domino Streetball Cup – kwota: 15 000,00 zł

 5. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości sklepu „ Stokrotka” i pasażu „ Czerwona Torebka” – kwota: 144 000,00 zł

 6. Remont chodników przy ul. Ks. Jadwigi Śląskiej – kwota: 70 000,00 zł

 7. Budowa zielonych ekranów przy ul. Kazimierza Wielkiego – kwota: 144 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Zarzecze

 1. Strefa Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej Nr 6 – siłownia zewnętrzna, StreetWorkout – kwota: 208 000,00 zł

 2. Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązanie problemu parkowania samochodów dla mieszkańców ulicy Okrężnej (budowa parkingu wraz z wykonaniem przyległego chodnika z nowej nawierzchni) – kwota: 208 000,00 zł

 3. Przekształcenie boiska do piłki siatkowej na boisko wielofunkcyjne wraz z modernizacją przy ulicy Piotra Skargi – kwota: 208 000,00 zł

 4. Przebudowa – poszerzenie chodnika na ulicy Okrężnej od nr 5 do skrzyżowania z ul. Kliczkowską wraz z montażem pojemników na odpady – kwota: 208 000,00 zł

Dzielnica Śródmieście

 1. DZIECIĘCY ŚWIAT”, plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Świdnicy.- kwota: 167 842,00 zł

 2. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Świdnicy – kwota: 200 000,00 zł

 3. Rewitalizacja terenu sportowego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „BLIŻEJ DZIECKA” w Świdnicy- kwota: 256 000,00 zł

 4. Przebudowa chodników przy ulicy Księżnej Agnieszki w Świdnicy – kwota: 60 000,00 zł

 5. Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ulicy Siostrzanej 1-25 – kwota 100 000,00 zł

 6. Remont placu zabaw przy ulicy Krętej w Świdnicy – kwota 35 000,00 zł

 7. Ogródek Jordanowski – kwota: 200 000,00 zł

Dzielnica Kolonia

 1. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Willowej/Szarych Szeregów wraz z montażem ławek, tablicy informacyjnej oraz koszy ulicznych na odpady – kwota: 32 000,00 zł

 2. Wykonanie projektu pasa zieleni wraz z 1 etapem realizacji- kwota: 32 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych – Południe

 1. Wymiana starych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy LED świecące w kolorze dziennym przy ul. Dąbrowskiego – etap 1 – kwota: 160 000,00 zł

 2. Naprawa nawierzchni ulicy Ludwika Waryńskiego (zakole) – kwota: 160 000,00 zł

 3. Remont najbardziej zniszczonych chodników miejskich przy ulicach: Ignacego Prądzyńskiego, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Karola Marcinkowskiego, Emilii Plater, Jana Riedla, Walerego Wróblewskiego, Ludwika Waryńskiego, Placu Józefa Piłsudskiego (w ramach środków finansowych przeznaczonych na dzielnicę) – kwota: 160 000,00 zł

 4. Montaż siłowni zewnętrznej na terenie Osiedla Młodych przy ul. Ignacego Prądzyńskiego – kwota: 90 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych Północ

 1. Wykonanie nawierzchni nietrwałej ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego przez działki nr 146 AM 6 Os. Młodych oraz 134 AM 4 Os. Młodych (Park Strzelnica)- kwota: 224 000,00 zł

 2. Remont najbardziej zniszczonych chodników miejskich w dzielnicy – kwota: 224 000,00 zł

Dzielnica Południowa

 1. Naprawa nawierzchni ulicy Osiedla Słowiańskiego – etap 1- kwota: 96 000,00 zł

 2. Remont biblioteki filii nr 5 przy ul. Kraszowickiej 55 – etap 1 – kwota: 96 000,00 zł

 3. Przebudowa placu zabaw przy zbiegu ulic Towarowej i Westerplatte – kwota: 85 000,00 zł

 4. Zatoka Kraszowice – Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno- Sportowe – kwota: 96 000,00 zł

Głos można oddawać:

– korespondencyjnie (z użyciem karty i koperty zwrotnej, które będą dostępne do pobrania w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Biurze Obsługi Klienta, w Wieży Ratuszowej oraz w Referacie Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33), 

– internetowo (poprzez aplikację internetową na stronie www.glosuj.swidnica.pl),

– tradycyjnie w lokalu wyborczym.

Prosimy wybrać jedną, najdogodniejszą dla siebie formę głosowania i oddać głos, bo każdy z Państwa ma wpływ na zmiany w naszym mieście. Uprawniony do głosowania mieszkaniec Świdnicy może oddać tylko jeden głos na zadanie dotyczące dzielnicy, w której mieszka. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego pola lub zaznaczy więcej niż jedno pole na liście, to głos uważa się za nieważny. Za nieważne uznaje się także głosy:

 • jeżeli głos oddany jest na innej karcie, niż na wydanym wzorcu przez Urząd Miejski;

 • wpisane na karcie do głosowania imię, nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, PESEL jest błędny lub nie został wpisany;

 • jednej i tej samej osoby, która oddała głos kilkakrotnie (odda więcej kart do głosowania niż jedną na daną listę projektów lub skorzysta z kilku form głosowania jednocześnie);

 • oddane przez osobę niebędącą mieszkańcem Świdnicy;

 • oddane  na karcie do głosowania korespondencyjnego, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Świdnicy po dniu zakończenia głosowania.

Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Wyznaczono następujące lokale wyborcze:

OKRĘG I – CENTRUM

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18, Wypożyczalnia dla dorosłych, parter- pok. 104. Lokal czynny:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – godz. 8:00-18:00.

czwartek – godz. 8:00-16:00.

sobota – 9:00-14:00.

Wieża Ratuszowa – parter. Lokal czynny od poniedziałku do niedzieli, w godz. 10:00-18:00.

Al. Niepodległości, Bohaterów Getta, Budowlana, Bokserska, Daleka, Długa, Dworcowa, Franciszkańska, Garbarska, Grodzka, Klasztorna, Kotlarska, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Lipowa, Łukowa, 8 Maja, Jana Matejki, Mennicka, Mieszka I, Miłego Dnia, Nauczycielska, Okrężna od nr 1 do nr 3 strona nieparzysta, Pańska, Piekarska, Pl. Michała Drzymały, Pl. Grunwaldzki, Pl. Św. Jana Pawła II, Pl. Ludowy, Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, Pl. Wojska Polskiego, Pl. Wolności, Kazimierza Pułaskiego, Równa, Różana, Rynek, Saperów od nr 24 do nr 30 strona parzysta oraz od nr 27 do nr 33 strona nieparzysta, Siostrzana, Sportowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców od nr 1 do nr 5 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, Stawki, Śląska od nr 1 do nr 37 strona nieparzysta, Środkowa, Świętokrzyska, Teatralna od nr 1 do nr 17 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 12 strona parzysta, Romualda Traugutta, Trybunalska, Wałbrzyska od nr 1 do nr 9 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 8 strona parzysta, Warszawska, Westerplatte od nr 1 do nr 39A strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 26 strona parzysta, Wewnętrzna, Wodna, Wrocławska od nr 2 do nr 44A strona parzysta oraz od nr 3 do nr 33 strona nieparzysta, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa, Zaułek Kupiecki, Zygmuntowska.

OKRĘG II – ŚRÓDMIEŚCIE

Szkoła Podstawowa nr 105, ul. Saperów 27a, sekretariat szkoły. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30, sekretariat szkoły. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Księżnej Agnieszki, Basztowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Czarna Droga, Esperantystów, Folwarczna, Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Jagiellońska, Kanonierska, Kolejowa, Komunardów, Marii Konopnickiej, Kosynierów, Kościelna, Kręta, Leona Kruczkowskiego, Letnia, Licznikowa, Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 1 do nr 33 strona nieparzysta, 1 Maja, Mała, Gustawa Morcinka, Muzealna, Ofiar Oświęcimskich od nr 1 do nr 35 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 42 strona parzysta, Pafalu, Parkowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Poznańska, Pl. Kombatantów, Pl. Pokoju, Pl. Św. Małgorzaty, Podchorążych, Przechodnia, Saperów od nr 1 do nr 25A strona nieparzysta oraz od nr 4 do nr 22 strona parzysta, Gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 23 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 6 strona parzysta, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Szpitalna, Teatralna od nr 14 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 19 do nr 25 strona nieparzysta, Tenisowa, Lwa Tołstoja, Ułańska, Wałowa, Wesoła, Stefana Żeromskiego.

OKRĘG III – OSIEDLE MŁODYCH POŁUDNIE

Budynek „Bartek” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy, ul. Marcinkowskiego. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Ceglana, Jarosława Dąbrowskiego, Karola Marcinkowskiego, Pl. Józefa Piłsudskiego, Emilii Plater, Ignacego Prądzyńskiego od nr 43 do nr 163 strona nieparzysta, Jana Riedla, Józefa Longina Sowińskiego, Ludwika Waryńskiego, Walerego Wróblewskiego, Zamenhofa od nr 62 do nr 74 strona parzysta.

OKRĘG IV – OSIEDLE MŁODYCH PÓŁNOC

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. M. Kozara- Słobódzkiego 21, korytarz na parterze. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00

Gen. Józefa Bema, Deszczowa, Gen. Jakuba Jasińskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Marii Kunic, Gen. Mariana Langiewicza, Ofiar Oświęcimskich od nr 44 do nr 46 strona parzysta, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego od nr 1 do nr 41 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, Gen. Władysława Sikorskiego od nr 27 do nr 67 strona nieparzysta oraz od nr 22 do nr 80 strona parzysta, Strzegomska, Jerzego Leonarda Webera, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zamenhofa od nr 1 do nr 55 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 58 strona parzysta.

OKRĘG V – OSIEDLE ZAWISZÓW

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1, biblioteka szkolna, sala nr 22. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Al. Colgate, Gen. Władysława Andersa, Księdza Prałata Dionizego Barana, Księcia Bernarda, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Jana Długosza, Galla Anonima, Księcia Henryka Brodatego, Księcia Henryka Pobożnego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego od nr 42 do nr 46 strona parzysta oraz od nr 43 do nr 49 strona nieparzysta, Karola Miarki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Bogusza Stęczyńskiego, Władysława Hermana, Władysława Łokietka, Jana Wysockiego, Tadeusza Ząbka, Romana Zmorskiego.

OKRĘG VI – DZIELNICA KOLONIA

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 21, hol szkoły przy sekretariacie. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Akacjowa, Bocheńska, Częstochowska, Fabryczna, Inżynierska, Jagienki, Komunalna, Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lwowska, Mazowiecka, Metalowców, Podolska, Przemysłowa od nr 1 do nr 43 strona nieparzysta oraz od n 2 do nr 8 strona parzysta, Mikołaja Reja, Szarych Szeregów, Wadowicka, Wileńska, Willowa, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Zagłoby.

OKRĘG VII – OSIEDLE ZARZECZE

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 21, hol szkoły przy sekretariacie. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Dębowa, Francuska, Jodłowa, Jana Kilińskiego, Kliczkowska, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Łączna, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Okrężna od nr 5 do nr 63 strona nieparzysta oraz od nr 8 do nr 74 strona parzysta, Przemysłowa od nr 10 do nr 14 strona parzysta oraz od nr 45 do nr 49 strona nieparzysta, Robotnicza, Rolnicza, Rzeźnicza, Sienna, Piotra Skargi, Stalowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wrocławska od nr 46 do nr 112 strona parzysta oraz od nr 35 do nr 97 strona nieparzysta.

OKRĘG VIII – DZIELNICA POŁUDNIOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – sekcja terenowa nr 3, ul. Westerplatte 47, pok. nr 7. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5, ul. Kraszowicka 55. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00.

Agrestowa, Al. Goplany, Bobrzańska, Bystrzycka, Chłopska, Chorwacka, Cicha, Czereśniowa, Czeska, Działkowa, Gajowa, Hodowlana, Izerska, Franciszka Jarzyny, Karkonoska, Kasztanowa, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Lechicka, Łąkowa, Łużycka, Malinowa, Morelowa, Nad Tamą, Nasypowa, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Rzemieślnicza, Sadowa, Serbska, Składowa, Słoneczna, Słowiańska, Sowiogórska, Strzelińska, Sudecka, Śląska od nr 39 do nr 51 strona nieparzysta, Ślężańska, Torowa, Towarowa, Trzeboszańska, Wąska, Westerplatte od nr 30 do nr 108 strona parzysta oraz od nr 47 do nr 99 strona nieparzysta, Wielecka, Wiosenna, Wiśniowa, Zacisze, Zakole, Zielona.

OKRĘG IX – DZIELNICA ZACHODNIA

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 49. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.

Al. Brzozowa, Armii Krajowej, Biberaska, Jana Boduena de Courtenay, Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Bronisława Czecha, Czwartaków, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, Bartosza Głowackiego, Główna, Gen. Stefana Grota Roweckiego, Inwalidów Wojennych, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Oskara Kolberga, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Ludwika Krzywickiego, Janusza Kusocińskiego, Krucza, Heleny Marusarzówny, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Legii Nadwiślańskiej, Cypriana Kamila Norwida, Leśna, Józefa Lompy, Tadeusza Michejdy, Miernicza, Modrzewiowa, Niecała, Ofiar Oświęcimskich od nr 37 do nr 49 strona nieparzysta, Gen. Leopolda Okulickiego, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Piękna, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Wincentego Pola, Polna Droga, Adama Prażmowskiego, Rycerska, Sarnia, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sosnowa, Sowia, Sprzymierzeńców od nr 6 do nr 16 strona parzysta oraz od nr 7 do nr 9 strona nieparzysta, Feliksa Stamma, Stanisława Staszica, Sybiraków, Karola Szymanowskiego, Świerkowa, Świętojańska, Św. Brata Alberta, Gen. Michała Tokarzewskiego- Karaszewicza, Wałbrzyska od nr 10 do nr 60 strona parzysta oraz od nr 11 do nr 63 strona nieparzysta, Wilcza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zwierzyniecka, Żwirki i Wigury.

Mieszkańcy (bez względu na rejonizację) mogą oddać głosy w ramach konsultacji społecznych także w:

Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, Biuro Obsługi Klienta, parter. Lokal czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-17:00, oraz od soboty do niedzieli w godzinach od 10:00-15:00.

Wieży Ratuszowej parter. Lokal czynny od poniedziałku do niedzieli, w godz. 10:00 -18:00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *